Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận bị cách hết chức vụ trong Đảng

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM vừa ra thông báo tham khảo thi hành kỷ luật đối có đảng viên vi phạm ở Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận.

Chiều tối ngày 4/6/2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM ra thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm, kiểm điểm, tham khảo thi hành kỷ luật đối có đảng viên vi phạm ở Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là Công ty Tân Thuận) về vai trò, trách nhiệm ở Dự án khu dân cư Phước Kiển, Nhà Bè.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, mà trực tiếp là Bí thư Thành ủy về việc giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẩn trương tổ chức kiểm tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật và quy định của Thành ủy về quản lý các công ty thuộc có của Thành ủy, qua kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, tham khảo, chọn lọc thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối có đảng viên vi phạm, cụ thể như sau:

1. Dự án Khu dân cư Phước Kiển do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân đô thị chấp thuận vị trí đầu tư ở Công văn số 4051/UBND-ĐTMT, ngày 10/8/2009.

Công ty Tân Thuận đã thực hiện thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng, nhận giao dịch quyền sử dụng đất của người dân có tổng diện tích 331.100,6 m2 từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh và vốn vay của công ty để thực hiện Dự án. Tuy nhiên, Công ty chưa áp dụng các thủ tục đầu tư, dẫn đến Dự án hết hạn vào ngày 31/12/2013.

Trong quá trình thực hiện hợp tác, giao dịch phần đất đã đền bù nêu trên, Công ty Tân Thuận đã tham mưu, đề xuất có Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy về việc chỉ định hợp tác, giao dịch cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là thực hiện không đúng quy định ở Điều 3 của Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất ở các Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thuộc có Đảng bộ đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 1087-QĐ/TU, ngày 31/3/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy; không đúng quy định ở Nghị định số 91/2015/NĐ-CP, ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào công ty và quản lý sử dụng vốn, tài sản ở công ty; không đúng có Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; tập thể Lãnh đạo Công ty đã không họp bàn bạc, trao đổi để thống nhất chủ trương giao dịch và giá giao dịch phần đất đã đền bù ở Dự án khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, dẫn đến việc đề xuất giá giao dịch chưa chắc chắn giá trị ngang giá thị trường ở thời điểm giao dịch và thấp hơn giá do Hội đồng thẩm định giá đô thị thẩm định, đồng thời thấp hơn giá do Công ty thi công phương án giá chuẩn bị thỏa thuận đền bù thứ hai có người dân. Vì vậy, ngày 18/4/2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã kết luận đề nghị Công ty Tân Thuận đàm phán có đối tác để hủy hợp đồng.

2. Việc hủy hợp đồng giao dịch nêu trên, qua đàm phán chưa gây thiệt hại kinh tế cho Công ty Tân Thuận, tuy nhiên đã gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng danh tiếng của Đảng bộ đô thị và của Công ty. Những mặt khuyết, vi phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về Lãnh đạo Công ty Tân Thuận. Vụ việc sẽ gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được Ban Thường vụ Thành ủy phát hiện, chỉ đạo xử lý ngăn chặn kịp thời.

3. Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/ 2017 của Bộ Chính trị về Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, qua đánh giá nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, lý do vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chọn lọc thi hành kỷ luật:

3.1 Ông Trần Công Thiện, Bí thư chi bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi công giá BĐS kinh doanh Công ty Tân Thuận: là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong việc chỉ đạo, điều hành công việc ở Công ty Tân Thuận dẫn đến các vi phạm như nêu trên.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chọn lọc thi hành kỷ luật hình thức “Cách hết chức vụ trong Đảng” và đề nghị Văn phòng Thành ủy “Cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận”.

Kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân đô thị chỉ đạo Ủy ban nhân dân đô thị đề nghị Thanh tra đô thị qua thanh tra toàn diện đối có Công ty Tân Thuận, tập trung làm rõ có hay không có hành vi cố ý làm trái quy định pháp luật và của Thành ủy đối có đồng chí Trần Công Thiện trong việc tham mưu đề xuất giá giao dịch chưa chắc chắn giá trị ngang giá thị trường ở thời điểm giao dịch.

Nếu có hành vi cố ý làm trái sẽ chuyển cơ quan công dụng có thẩm quyền tham khảo, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Văn phòng Thành ủy phân công ông Phan Anh Nghiêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận tạm thời phụ trách điều hành vận hành của Công ty Tân Thuận thay cho ông Trần Công Thiện.

3.2 Ông Nguyễn Hoàng Việt, Kiểm soát viên Công ty Tân Thuận: thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã thiếu kiểm tra, giám sát độc lập để phát hiện, cảnh báo cho đại diện chủ có và có cách thức đề xuất ngăn chặn kịp thời các vi phạm của Công ty./.

‘Khu đất Công ty Tân Thuận giao dịch không phải đất công’

Tìm hiểu thêm hệ số sử dụng đất là gì ?

==> Bạn biết gì về các quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN