TP.HCM: 131 dự án PPP đang được chuẩn bị đầu tư

Ông Nguyễn Hồng Văn, Trưởng Phòng PPP của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, GĐ 2004 – 2018, Thành phố có 23 dự án PPP có tổng mức đầu tư dao động 69.869 tỷ đồng đã đã đi vào hoạt động và đang triển khai thực hiện. Trong đây hơn 1 nửa dự án được thực hiện theo hợp đồng BT.

Hiện Thành phố đang triển khai thủ tục dự kiến đầu tư đối có 131 dự án PPP, tổng mức đầu tư dự kiến dao động hơn 284 nghìn tỷ đồng. Trong đây có 95 dự án theo hợp đồng BT, 21 dự án theo hợp đồng BOT/BTO, 8 dự án theo hợp đồng BTL/BLT, hợp đồng BOO có 4 dự án và hợp đồng O&M có 3 dự án.

Các dự án đang dự kiến đầu tư chủ yếu thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải, môi trường, chỉnh trang, phát triển thành thị có 94 dự án. Lĩnh vực văn hóa – thể thao có 17 dự án, lĩnh vực y tế có 14 dự án, lĩnh vực giáo dục có 4 dự án và 2 dự án thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ.

Ông Nguyễn Hồng Văn cho biết thêm, Thành phố cũng đang tiếp tục kêu gọi đầu tư 243 dự án theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư dự kiến là 869.420 tỷ đồng. Trong thời gian tới, một số dự án PPP trong lĩnh vực y tế sẽ được đẩy mạnh hơn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho ý kiến về cơ chế đặc biệt đối có một số dự án PPP ở Hà Nội

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN