Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án đường sắt

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng ở cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt thành thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Thông báo kết luận nêu rõ, những dự án đường sắt thành thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đã được Chính phủ khóa trước, những Bộ, ngành thông qua chủ trương và những chọn lọc cụ thể; trên cơ sở đây, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn lọc đầu tư thuộc dự án nhóm A; trong quá trình thực hiện có sự nhữngh tân, mà những nội dung nhữngh tân thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

Dự án đường sắt thành thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội ở kỳ họp cuối năm (từ năm 2011 đến năm 2017). Để bảo đảm nghiêm ngặt về pháp lý, cần trình Quốc hội cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư cả hai dự án và thông qua chủ trương bố trí vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, không tham khảo lại chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, những dự án đã được Tư vấn nước ngoài thẩm tra độc lập, bảo đảm sự thích hợp của tổng mức đầu tư điều chỉnh; đồng thời, Thành phố đã tạm ứng chi phí để chi trả cho những nhà thầu. Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản cam đoan và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và những nội dung liên quan đến dự án, chắc chắn đúng pháp luật, không thất thoát, chống lãng phí, tham nhũng hoặc lợi ích nhóm.

Để bảo đảm việc triển khai dự án không bị gián đoạn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, sớm đưa những dự án vào sử dụng để khắc phục hiện trạng ùn tắc giao thông của Thành phố, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương đã đi vào hoạt động báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của những Bộ liên quan và cam đoan của Thành phố. Bộ Giao thông vận tải chọn lọc theo thẩm quyền việc thành lập Tổ chuyên gia (có sự tham dự của những bộ, ngành liên quan) để thẩm định, bảo đảm nghiêm ngặt, đúng chính sách bán hàng pháp luật về đầu tư, không để vi phạm xảy ra trong quá trình thẩm định.

Sau khi thống nhất có Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn, Bộ Giao thông vận tải đã đi vào hoạt động Tờ trình của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Đẩy nhanh công đoạn Dự án đường sắt thành thị TP.HCM

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339