Văn Phú Invest bị phạt, truy thu thuế hơn 2 tỷ đồng

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest là 2,11 tỷ đồng…

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã VPI-HOSE) thông tin chọn lọc của Cục thuế Hà Nội về việc truy thu, nộp phạt thuế.

Theo đó, VPI bị phạt do hành vi khai sai dẫn đến số tiền thuế phải nộp với mức phạt 20% số tiền thuế thiếu là hơn 336 triệu đồng, tiền phạt vi phạm hành chính với mức 2,1 triệu đồng do đã có hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế phải nộp.

Tổng số tiền truy thu qua kiểm tra là 1,68 tỷ đồng – trong đó, thuế giá trị tăng thêm còn được khấu trừ cuối kỳ giảm 200 triệu, truy thu thuế lương nhập công ty năm 2017 là 1,68 tỷ đồng. Công ty chưa thực hiện nộp đến ngày lập biên bản và số tiền truy thu còn phải nộp là 1,68 tỷ đồng.

Tính tiền chậm nộp là gần 98 triệu đồng do có hành vi chậm nộp thuế – trong đó, tiền chậm nộp thuế lương công ty số tiền là gần 98 triệu đồng và số tiền này được tính đến hết ngày 11/10/2018. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là 2,11 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 210 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng năm 2018, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 284 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2018 đạt 120 tỷ đồng (cùng kỳ công ty chỉ lãi 15,6 tỷ), lũy kế 9 tháng đạt 126 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ (251 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của VPI đạt 4.397 tỷ đồng, tăng 660 tỷ so với hồi đầu năm – trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.464 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 1.933 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Văn Phú Invest tăng mạnh từ 1.700 tỷ đồng đầu năm lên đến 2.199 tỷ đồng – trong đó, nợ ngắn hạn là 1.204 tỷ đồng, nợ dài hạn là 955 tỷ đồng – trong đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn là 483 tỷ đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339