80 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE

HOSE tin tức danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ…

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) tin tức danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể: HOSE tin tức đưa cổ phiếu HSL của Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La ra khỏi danh sách và bổ sung vào danh sách mã chứng khoán HTN của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons không được phép giao dịch ký quỹ.

Theo đó, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến ngày 12/11/2018 có 80 cty gồm:

4 mã thuộc diện kiểm soát đặc trưng gồm: AGF, KAC, HVG, và PNC.

1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan điều thuế về việc cty vi phạm pháp luật thuế:ELC.

9 mã thuộc diện kiểm soát gồm: ICF, LCM, OGC, PIT, PPI, PTC, PTL, VHG, PXI.

27 mã thuộc diện cảnh báo gồm: AAM, AGR, ATG, C47, CIG, CMX, HAG, HAI, HAS, HID, JVC, KSH, LAF, MCG, NAV, NVT, PXT, RIC, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, TSC, TTF, VOS và VPK.

1 mã thuộc diện chậm ra mắt tin tức Bbáo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn ra mắt tin tức: APC.

9 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát sét 6 tháng đầu năm 2018 là con số âm gồm: CHP, CLW, DXV, KDC, PVD, PXS, TMT, UDC và VIS.

7 mã thuộc diện báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét có chủ kiến không phải là chủ kiến nhận lời toàn phần của tổ chức kiểm toán gồm: BHN, DAH, GIL, HLG, KHP, LEC và TNT.

22 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: CRC, CRE, DBD, DPG, FIR, FRT, FUCTVGF2, HPX, LMH, HTN, LMH, RDP, SGN, SMB, SCS, TCB, TDM, TGG, TVB, VHM, YBM và YEG.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339