Bộ Tài chính giãi bày cách tính thuế tài sản với một căn hộ chung cư

QOV.VN – Bộ Tài chính vừa mở bán dự thảo dự án Luật thuế tài sản để xin ý kiến đấyng góp. Sau nhiều ý kiến thắc mắc của dư luận, Bộ Tài chính 1 lần nữa chính thức đăng đàn mở bán nhữngh tính thuế tài sản theo dự luật.

Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận những ý kiến tham dự để đã đi vào hoạt động hồ sơ dự án.
Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận những ý kiến tham dự để đã đi vào hoạt động hồ sơ dự án.

Bộ Tài chính lấy ví dụ có căn hộ chung cư chung cư để ở có tổng diện tích 75m2 ở 1 khu đô thị ở Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng). Giá mua căn hộ chung cư chung cư theo hợp đồng chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng. Giá đất ở bảng giá đất do UBND cấp tỉnh mở bán đối có địa điểm thửa đất thi công nhà chung cư là 10 triệu đồng/m2. Suất vốn đầu tư thi công nhà chung cư do Bộ Xây dựng mở bán (theo Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017) dao động 9,71 triệu đồng/m2.

Theo dự thảo dự án Luật thuế tài sản thì việc tính thuế tài sản sẽ không dựa trên giá mua căn nhà theo hợp đồng chuyển nhượng là 2,5 tỷ đồng mà giá tính thuế tài sản được xác định dựa trên giá do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Cụ thể: Giá tính thuế đối có đất được căn cứ vào giá 1m2 đất ở Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh mở bán ở thời điểm tính thuế; Giá tính thuế đối có nhà được căn cứ vào giá nhà tính thuế do UBND cấp tỉnh quy định ở thời điểm tính thuế trên cơ sở suất vốn đầu tư thi công do Bộ Xây dựng mở bán.

Tổng số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp hàng năm đối có nhà, đất bằng số thuế tài sản phải nộp đối có đất cùng có số thuế tài sản phải nộp đối có nhà. Dự kiến Luật giao Chính phủ quy định hệ số xác định tổng diện tích đất tính thuế đối có đất thi công nhà chung cư, trong đấy hệ số xác định tổng diện tích đất đối có trường hợp để ở chuẩn bị là 0,2%, thuế suất theo đề xuất 0,4%.

Trường hợp khu chung cư mới được thi công, số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp đối có đất xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên như sau:

Giá tính thuế chuẩn bị đối có đất xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên:

75m2 x 10.000.000 đồng/m2 x 0,2 = 150.000.000đồng

Số thuế tài sản chuẩn bị phải nộp đối có đất xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên (có mức thuế suất thuế tài sản chuẩn bị 0,4%):

150.000.000 đồng x 0,4% = 600.000 đồng/năm

Giá tính thuế đối có nhà xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên:

75m2 x 9.710.000 đồng/m2 = 728.250.000 đồng

Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì căn hộ chung cư chung cư trên phải nộp thuế tài sản đối có nhà như sau:

28.250.000 đồng x 0,4% = 113.000 đồng/năm

Như vậy, trường hợp khu chung mới được thi công và ngưỡng không chịu thuế đối có nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối có đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối có nhà là 113.000 đồng. Tổng số thuế tài sản phải nộp đối có nhà, đất là 713.000 đồng/năm.

Trường hợp khu chung cư đã được đưa vào sử dụng 7 năm, số thuế tài sản phải nộp chuẩn bị đối có đất xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên (có mức thuế suất thuế tài sản chuẩn bị 0,4%) là 600.000 đồng/năm.

Tại dự thảo dự án Luật thuế tài sản quy định giá tính thuế đối có nhà đã qua sử dụng được xác định trên mật độ % chất lượng còn lại của nhà. Theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND đô thị Hà Nội quy định Bảng mật độ chất lượng còn lại của nhà xác định theo thời gian sử dụng nhà (tính từ năm thi công đã đi vào hoạt động bàn giao hoặc đưa nhà vào sử dụng đến năm kê khai nộp lệ phí trước bạ) đối có nhà từ 5-10 năm, công trình cấp I-II là 80%.

Giá tính thuế chuẩn bị đối có nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên:

75m2 x 9.710.000 đồng/m2 x 80% = 582.600.000 đồng

Do giá tính thuế chuẩn bị đối có nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư chung cư trên dưới ngưỡng không chịu thuế, bởi thế, số thuế tài sản phải nộp đối có nhà (đã qua sử dụng 7 năm) ứng dụng cho căn hộ chung cư chung cư trên là 0 đồng.

Như vậy, trường hợp khu chung đã qua sử dụng được 7 năm thì chỉ phải nộp thuế tài sản đối có đất là 600.000 đồng/năm, không phải nộp thuế đối có nhà do giá trị nhà nằm trong ngưỡng không chịu thuế.

“Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì đấy là hồ sơ dự án Luật bước đầu gửi lấy ý kiến rộng rãi những cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của chính sách bán hàng để làm cơ sở lập và đã đi vào hoạt động yêu cầu thi công dự án Luật trình cấp có thẩm quyền tham khảo trước khi trình Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình thi công luật, pháp lệnh của Quốc hội. Bộ Tài chính xin ghi nhận những ý kiến tham dự để đã đi vào hoạt động hồ sơ dự án”, Bộ Tài chính cho biết.

Phương Dung

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN