Chính phủ yêu cầu lập phương án đầu tư 3 tuyến đường sắt đô thị quan trọng

3 tuyến đường sắt đô thị này gồm: Tuyến số 5 đoạn Văn Cao – Hòa Lạc, Tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo-Thượng Đình và tuyến số 4 đoạn Mê Linh- Sài Đồng-Liên Hà.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương giao những nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư những tuyến đường sắt đô thị đô thị Hà Nội ưu tiên đầu tư GĐ đến 2025.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Ủy ban nhân dân đô thị Hà Nội nghiên cứu kỹ, tiếp thu ý kiến của những Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, trên cơ sở đây, lập phương án đầu tư đối có những dự án thi công 3 tuyến đường sắt đô thị đô thị Hà Nội 3 tuyến đường sắt đô thị: Tuyến số 5 đoạn Văn Cao – Hòa Lạc, Tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo-Thượng Đình và tuyến số 4 đoạn Mê Linh- Sài Đồng-Liên Hà.

Tìm hiểu thêm https://qov.vn