Chủ tịch tỉnh Kiên Giang yêu cầu Phú Quốc tạm ngưng giao dịch đất

Ngày 15.5, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã ký văn bản về việc cho tạm ngưng những làm việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cho đến khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo được thông qua.

Nội dung công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn biến phức tạp, nhất là hiện trạng giao dịch, chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng, tự ý phân lô, tách thửa, tự ý giao dịch quyền sử dụng đất, san lấp, thi công trái phép diễn ra phổ biến .

Bên cạnh đây là hiện trạng đầu cơ gây sốt đất tăng giá đột biến để trục lợi diễn biến khó lường, gây gặp khó cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và ảnh hưởng lớn đến quy hoạch tổng thể phát triển huyện đảo Phú Quốc nhất là từ khi có chủ trương thành lập đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo Phú Quốc.

Để chấn chỉnh hiện trạng nêu trên và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị những sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và những chỉ thị của UBND tỉnh Kiên Giang về công tác tăng cường quản lý đất đai, khoán sản, môi trường, thi công…

Tìm hiểu thêm hệ số sử dụng đất là gì ?

==> Bạn biết gì về những quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN