Chuẩn bị nắn lại có lộ trình tín dụng ngoại tệ

Các mốc kết thúc một số loại tín dụng chuẩn bị sẽ lần lượt thực hiện trong năm 2019…

Ngân hàng Nhà nước vừa ra mắt dự thảo thông tư quy định cho vay bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, trước thềm cơ chế hiện hành sẽ kết thúc vào 31/12/2018.

Cụ thể, dự thảo này đưa ra những điểm mới chuẩn bị sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 8/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ.

Hướng điều chỉnh chính sách bán hàng này sớm định hướng các tổ chức tín dụng và công ty vay vốn, khi cơ chế hiện hành sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nhưng hoạt động cho vay các loại sẽ được gối đầu, từng bước kết thúc một số loại theo công đoạn để các thành viên chủ động thực hiện.

Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước chuẩn bị tách nội dung quy định cơ chế cho vay đối với các loại nhu cầu tín dụng khác nhau, ứng với thời hạn kết thúc khác nhau trong năm 2019.

Thứ nhất, cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa để phục vụ nhu cầu trong nước khi quý khách vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay được thực hiện đến hết ngày 31/3/2019.

Thứ hai, cho vay trung, dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi quý khách vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay được thực hiện đến hết ngày 30/9/2019.

Thứ ba, cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu khi quý khách vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay. Riêng nhóm này được thực hiện không giới hạn về thời gian.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định trên nhằm thực hiện công đoạn kiểm soát cho vay ngoại tệ theo hướng thu hẹp các nhu cầu vay vốn.

Qua theo dõi số liệu tín dụng ngoại tệ những tháng đầu năm 2018 cho thấy tín dụng ngắn hạn ngoại tệ liên tục tăng qua các tháng và cao hơn nhiều so với cùng kỳ các năm cách đây không lâu chủ yếu do tỷ giá ổn định dẫn đến việc vay ngoại tệ ngắn hạn có lợi do lãi suất ngoại tệ (USD) vay thấp hơn tương đối so với lãi suất vay VND. Vì vậy, nhà điều hành cho rằng tín dụng ngắn hạn ngoại tệ cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt theo hướng thu hẹp dần, nhất là trong bối cảnh tỷ giá và thị trường ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước điều hành tương đối ổn định.

Dự thảo cũng đưa ra hướng dỡ bỏ quy định về giới hạn thời gian đối với nhu cầu vốn vay ngoại tệ để thanh toán kinh phí trong nước thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu (theo quy định hiện hành là đến hết ngày 31/12/2018).

Hướng dỡ bỏ giới hạn thời gian đó, cùng với quy định các nhóm nói trên, theo Ngân hàng Nhà nước, nhằm tiếp tục hỗ trợ công ty và nền kinh tế trong việc giảm kinh phí vay vốn, từ đó hỗ trợ tăng khả năng tranh đua trong thương mại quốc tế, trong bối cảnh bị tác động bất lợi từ xu hướng bảo hộ thương mại toàn cầu tăng cao (đặc biệt là tác động từ xung đột thương mại Mỹ – Trung).

Bên cạnh đó, chính sách bán hàng cho vay đối với nhu cầu này hoàn toàn không trái với chủ trương hạn chế đô la hóa của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước do cấu trúc và biện pháp cho vay đối với nhu cầu này không tạo ra bất kỳ bề ngoài đô la hóa nào đối với nền kinh tế (ngoại tệ không được đưa vào di chuyển mà quay trở lại ngay hệ thống bank).

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu hướng quy định chi tiết hơn một số điểm thực hiện trên thực tại, theo hướng giám sát chặt nguồn ngoại tệ vay và trả, để quản lý và hạn chế “nhân tố ảo” cung – cầu liên quan đến tỷ giá, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công ty giao dịch mua – bán ngoại tệ…

Ở tinh thần chung, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nhấn mạnh định hướng lâu dài, chuyển dần quan hệ vay – gửi ngoại tệ sang trọng quan hệ mua – bán ngoại tệ, giảm dần mật độ tín dụng ngoại tệ/tổng tín dụng, tiến tới ngừng cho vay ngoại tệ để chậm nhất đến năm 2030 căn bản khắc phục hiện trạng đô la hóa trong nền kinh tế.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339