Cổ phiếu MCG bị đưa vào diện kiểm soát, từ ngày 16/11 tới

Cổ phiếu MCG sẽ bị đưa vào diện kiểm soát và hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, kể từ ngày 16/11…

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM tin tức về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE) vào diện kiểm soát.

Cụ thể: cổ phiếu MCG sẽ bị đưa vào diện kiểm soát và hạn chế về thời gian giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, kể từ ngày 16/11.

Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 của doanh nghiệp có chủ kiến ngoại trừ trọng yếu và điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2017 dẫn đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2017 là -168 tỷ đồng.

HOSE xét thấy cần thiết để bảo vệ ích lợi của nhà đầu tư sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát.

Đồng thời, căn cứ vào giải trình của doanh nghiệp, HOSE sẽ tin tức về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại toàn thời gian dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trước đó, cổ phiếu này bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 2/10/2018 do chập nộp báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn ra mắt tin tức theo quy định.

Vừa qua, doanh nghiệp cũng đã có công văn giải trình phương án khắc phục lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2018. Hiện tại, số lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2048 là lỗ hơn 307 tỷ đồng trên báo cáo riêng của doanh nghiệp mẹ và lỗ hơn 316 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất. Nguyên nhân lỗ chủ yếu là do doanh nghiệp trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho lâu ngày chậm luân chuyển.

Công ty đề ra phương án khắc phục lỗ lũy kế từ năm 2019 đến năm 2022 như thoái vốn một số doanh nghiệp con và liên doanh, liên kết để bổ sung vốn lưu động cho các công trình, dự án bất động sản trọng điểm. Theo có kế hoạch năm 2019 sẽ phát điện thương mại Nhà máy thủy điện Nậm Hóa 1 (18MW); Khánh Khê (7MWW) và Suối Choang (5MW)…Hiện, doanh nghiệp cũng đang khởi kiện một số doanh nghiệp có số dư nợ phải thu lớn để thu hồi nợ.

Kết thúc ngày 9/11, giá cổ phiếu MCG tăng 5,2% lên 2.850 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 60.820 cổ phiếu.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339