Đảm bảo hoàn tất thu hồi đất xây sân bay Long Thành trước 2020

Chỉ đạo mới nhất của Phó thủ tướng về việc triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Văn phòng Chính phủ cho biết, để cung cấp đề nghị đẩy nhanh công đoạn dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó thủ tướng đề nghị những Bộ, ngành và UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện 1 số nhiệm vụ.

Phải kịp trình Quốc hội vào cuối 2019

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải tập trung đẩy nhanh công đoạn lập Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án đầu tư thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, GĐ 1 để kịp trình Quốc hội thông qua ở kỳ họp cuối năm 2019.

Trên cơ sở đây, Bộ Giao thông Vận tải cần thi công công đoạn thực hiện những hạng mục công việc cụ thể cho thích hợp có công đoạn trình Quốc hội; áp dụng những bước thứ hai, như: thu xếp vốn – gồm vốn vay, vốn ngân sách nhà nước, vốn xã hội hóa… và dự định lập kế hoạch trung hạn GĐ thứ hai theo quy định.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp có UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và những cơ quan có liên quan lập quy hoạch kết nối giao thông đồng bộ có cả nội khu và ngoại khu sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng phối hợp có tỉnh Đồng Nai và những cơ quan liên quan để thực hiện việc lập quy hoạch phát triển thành phố khu vực xung quanh sân bay Long Thành; trong quá trình thực hiện có thể thảo luận, học tập bí kíp quốc tế nếu cần thiết, chắc chắn đồng bộ có những quy hoạch phát triển của những ngành, lĩnh vực liên quan.

Phó thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai kiểm soát nghiêm ngặt quá trình đầu tư thi công; không để xảy ra hiện trạng đầu tư thi công tự phát, không theo quy hoạch. Đầu tư thi công phải chắc chắn tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội, hình thành thành phố tiên tiến và để cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thực hiện việc tái cơ cấu sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của khu vực liên quan đến sân bay Long Thành nhằm cung cấp đề nghị phát triển bền vững của khu vực; tập trung hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi nghề nghiệp.

Hoàn thành báo cáo tác động môi trường

Phó thủ tướng nhấn mạnh, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tính đặc biệt là 1 hạng mục của dự án đầu tư thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, do vậy, cần vận dụng những quy định của pháp luật để triển khai thực hiện dự án đã được Quốc hội thông qua.

Các Bộ cần nâng cao Bên cạnh đây trách nhiệm trong việc thực hiện dự án này; không máy móc, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác tham mưu, xử lý công việc để đẩy nhanh thực hiện, chắc chắn đã đi vào hoạt động dự án trước năm 2020.

Phó thủ tướng đề nghị những Bộ có lãnh đạo là thành viên Hội đồng thẩm định nhà nước phối hợp và giải đáp UBND tỉnh Đồng Nai sớm đã đi vào hoạt động hồ sơ Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm đã đi vào hoạt động việc thẩm định báo cáo phân tách tác động môi trường của dự án; phối hợp và giải đáp UBND tỉnh Đồng Nai trong triển khai thực hiện công tác thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định nhà nước phối hợp nghiêm ngặt và hỗ trợ để UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn chỉnh nội dung bổ sung của Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án theo ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước; đã đi vào hoạt động hồ sơ, tin tức kèm theo Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án, gửi Hội đồng thẩm định nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai nộp hồ sơ Báo cáo tìm hiểu khả thi (đã tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định nhà nước), Hội đồng thẩm định nhà nước sớm tổ chức thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn để cung cấp đề nghị về công đoạn thực hiện của dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp có những cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những tin tức về dự án để nhân dân biết, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công sân bay Long Thành.

Yêu cầu giải trình dự án tái an cư sân bay Long Thành

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN