Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng: Hà Nội đẩy nhanh tiến độ, sớm về đích

Để sớm định hình tuyến một vài con phố theo đúng quy hoạch, cung cấp nhu cầu di chuyển của nhân dân, đồng thời giảm sức ép cho hạ tầng đô thị, UBND quận Thanh Xuân đã và đang tập trung chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân và một vài cơ quan hữu quan tích cực vào cuộc nhằm đẩy nhanh công đoạn thực hiện dự án.

Tích cực vào cuộc

Sau khi dự án được phê duyệt ởQuyết định số 7623/QĐ-UBND, ngày 8-11-2017, UBND quận Thanh Xuân có Tờ trình số 132/TTr-UBND gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bố trí vốn để thực hiện dự án. Ngày 8-12-2017, dự án được UBND đô thị bố trí kế hoạch vốn ở Quyết định số 8586/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của đô thị Hà Nội.

Nhằm đẩy nhanh công đoạn thực hiện dự án, ngày 29-12-2017, UBND quận Thanh Xuân có Tờ trình số 154/TTr-UBND về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch chọn lọc nhà thầu GĐ thực hiện đầu tư và đã được UBND đô thị phê duyệt kế hoạch chọn lọc nhà thầu ở Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 21-3-2018. Đến nay, UBND quận đang tổ chức chọn lọc nhà thầu gói thầu Tư vấn kiến trúc bản vẽ xây dựng và dự toán xây dựng.

Hiện nay, UBND quận Thanh Xuân đang chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận tổ chức phân tách, thẩm định, phê duyệt kết quả chọn lọc đơn vị giải đáp kiến trúc bản vẽ xây dựng và dự toán công trình; áp dụng khảo sát, kiến trúc bản vẽ xây dựng và lập dự toán, trình Sở Xây dựng thẩm định kiến trúc bản vẽ xây dựng và dự toán để trình UBND đô thị phê duyệt theo quy định. Bên cạnh đấy, chủ đầu tư gửi văn bản thỏa thuận chuyên ngành có một vài đơn vị: Điện lực, Viễn thông, Cấp nước, Thoát nước, Phòng cháy, Chiếu sáng, Cây xanh…. Theo kế hoạch, dự án chuẩn bị được bắt đầu làm vào cuối năm 2018.

Tập trung giải phóng mặt bằng

Đối có công tác giải phóng mặt bằng, xác định đấy là phần việc lớn nên ngay sau khi dự án được phê duyệt, Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo đại diện chủ đầu tư – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận phối hợp có một vài ban ngành hữu quan, UBND phường Thanh Xuân Trung tập trung triển khai một vài công việc liên quan, nhằm bảo đảm công đoạn thực hiện dự án.

Cụ thể, căn cứ địa điểm một vài mốc ranh giới khu đất xác định ở bản vẽ chỉ giới một vài con phố đỏ do Viện Quy hoạch – Xây dựng Hà Nội lập và được UBND đô thị phê duyệt ở Quyết định số 6117/QĐ-UBND ngày 30-8-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt cắm mốc xác định ranh giới dự án trên bản đồ và ngoài thực địa. Ngày 27-12-2017, Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc giới trên thực địa cho đại diện chủ đầu tư – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân.

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 21-3-2018 về việc phê duyệt kế hoạch chọn lọc nhà thầu GĐ thực hiện đầu tư, UBND quận Thanh Xuân đã chỉ định thầu cho đơn vị giải đáp lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất là Công ty Cổ phần khảo sát địa chính và đo đạc bản đồ Hà Nội. Đến nay, công tác vạch sơn, đo hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ công tác GPMB đã đã đi vào hoạt động; việc lập danh sách quy chủ đối có một vài hộ dân nằm trong diện GPMB đã được UBND phường Thanh Xuân Trung phối hợp có Công an phường Thanh Xuân Trung đã đi vào hoạt động đúng công đoạn.

Theo đấy, thực hiện dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch một vài con phố Vũ Trọng Phụng, có 77 hộ dân phường Thanh Xuân Trung và 13 cơ quan, đơn vị có đất bị thu hồi có tổng tổng diện tích dao động 9.300m2. Ngày 15-3-2018, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái an cư; Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 5-4-2018 về việc thành lập Tổ công tác phường Thanh Xuân Trung để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân có Văn bản số 145/BQLDA, ngày 17-3-2018 gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc bố trí quỹ nhà tái an cư phục vụ công tác GPMB, ngày 27-4-2018, Sở Xây dựng có công văn số 3430/SXD-PTĐT gửi UBND đô thị về việc chấp thuận tiêu chuẩn bố trí quỹ nhà tái an cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và được UBND đô thị chấp thuận ở văn bản số 3472/VP-ĐT ngày 15-5-2018. Ngày 2-5-2018, UBND quận Thanh Xuân ra Quyết định số 1140/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái an cư.

Theo đại diện chủ đầu tư, nhằm đẩy nhanh công đoạn giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, sau khi UBND đô thị chấp thuận tiêu chuẩn bố trí nhà tái an cư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân đã tổng hợp hồ sơ, có văn bản gửi Phòng TN&MT quận tham mưu cho UBND quận để ban hành thông báo thu hồi đất, kế hoạch thu hồi đất gửi tới một vài cơ quan, đơn vị, hộ gia đình có đất thu hồi phục vụ dự án, sau đấy sẽ tổ chức họp có một vài tổ chức, công ty và một vài hộ dân nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng để công khai một vài văn bản pháp lý của dự án và thông báo kế hoạch GPMB.

Các công việc thứ hai như điều tra đo đạc khảo sát; lấy ý kiến về dự thảo phương án; hoàn chỉnh, thẩm định phê duyệt phương án; công khai chọn lọc phương án đền bù, hỗ trợ tái an cư đang được chủ đầu tư gấp rút triển khai.

Tìm hiểu thêm hệ số sử dụng đất là gì ?

==> Bạn biết gì về một vài quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN