Hà Nội thông qua Nghị quyết về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

– Chiều 5/7, có mật độ 95,1% số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP.

Cụ thể, Nghị quyết này quy định về phân cấp thẩm quyền chọn lọc trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của TP như: Mua sắm, thuê, giao, thu hồi, bán, thanh lý… Đối tượng ứng dụng gồm 1 vài cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, 1 vài tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật về hội, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty – tổ chức – cá nhân có liên quan tới quản lý và sử dụng tài sản công.

Đại biểu HĐND bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Nghị quyết quy định nếu mua sắm tài sản công trong trường hợp phải lập thành dự án đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan. Đối có việc mua sắm tài sản công là nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản gắn liền có dất, xe xế hộp thì Chủ tịch UBND TP có quyền chọn lọc nhưng phải nằm trong định mức do Chính phủ hoặc UBND TP ban hành theo thẩm quyền và trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được giao.

Đối có Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trừ 1 vài khoản mua sắm kể trên, nếu tiền hành mua sắm tài sản công từ nguồn chi phí được giao trong dự toán ngân sách hàng năm sẽ phải tự chịu trách nhiệm về hồ sơ, trình tự, thủ tục theo đúng quy định về thực hiện đấu thầu nhằm duy trì làm việc không ngừng nghỉ của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. Thủ trưởng 1 vài đơn vị sự nghiệp công lập được chọn lọc sử dụng chi phí từ quỹ phát triển làm việc sự nghiệp, quỹ phúc lợi và 1 vài nguồn thu khác để mua sắm tài sản công theo quy định.

Riêng đối có việc mua sắm 1 vài tài sản công thuộc Danh mục mua sắm tập trung (cấp quốc gia hoặc cấp TP), 1 vài cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của Trung ương và TP về mua sắm tập trung.

Về thẩm quyền quy định thuê tài sản công, Chủ tịch UBND TP chọn lọc việc thuê nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước và trụ sở làm việc cộng công trình sự nghiệp của 1 vài đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP quản lý, trên cơ sở yêu cầu của Giám đốc Sở Tài chính.

Trừ trường hợp kể trên, Giám đốc 1 vài Sở, Ban, ngành có quyền chọn lọc việc thuê và tự chịu trách nhiệm tài sản công trong phạm vi ngân sách được giao hàng năm. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã được chọn lọc việc thuê nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện mình quản lý. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự chắc chắn chi không ngừng nghỉ và chi đầu tư chọn lọc việc thuê nhà, đất sử dụng làm trụ sở làm việc cộng công trình sự nghiệp trên cơ sở nguyên tắc.

Trong trường hợp thu hồi tài sản công, Chủ tịch UBND TP có quyền ra chọn lọc thu hồi, bán cũng như điều chuyển tài sản là nhà, đất là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và 1 vài tài sản khác gắn liền có đất, xe xế hộp và 1 vài tài sản khác đơn vị trực thuộc trong trường hợp phải thu hồi. Thủ trưởng 1 vài Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có quyền chọn lọc thu hồi, bán và điều chuyển có 1 vài tài sản công khác (trừ 1 vài tài sản thuộc phạm vi chọn lọc của Chủ tịch UBND TP) của 1 vài đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Riêng đối có nhà, đất là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và 1 vài tài sản khác gắn liền có đất của 1 vài cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên/1 đơn vị tài sản, Thường trực HĐND TP sẽ có văn bản thống nhất về chủ trương để Chủ tịch UBND TP chọn lọc bán đấu giá và báo cáo HĐND TP ở kỳ họp gần nhất.

Đối có thẩm quyền thanh lý tài sản công, GĐ Sở Tài chính có thể chọn lọc thanh lý tài sản gồm: Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp hoặc 1 vài tài sản gắn liền có đất phải phá dỡ theo chọn lọc của cơ quan nhà nước nhằm thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng hoặc 1 vài trường hợp khác theo quy định. Bên cạnh đây Sở cũng có quyền thanh lý xế hộp của 1 vài cơ quan trực thuộc TP.

Ngoài ra, trong Nghị quyết cũng có quy định đáng chú tâm về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trình 1 số lĩnh vực như kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi. Cụ thể, Chủ tịch UBND TP có quyền chọn lọc bán đấu giá hoặc sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư thi công công trình theo hình thức hợp đồng BT. Đối có tài sản có giá trị từ 200 tỷ đồng trở lên sẽ được báo cáo HĐND tài kỳ họp gần nhất.

Bên cạnh đây Chủ tịch UBND TP cũng có quyền phê duyệt đề án cho thuê, giao dịch có thời hạn quyền khai thác; chọn lọc điều chuyển, thanh lý… thuộc TP quản lý hoặc tài sản kết cấu hạ tầng thuộc quyền quản lý của từ 2 quận, huyện, thị xã trở lên, trên cơ sở yêu cầu của GĐ Sở Tài chính.

QOV.VN theo http://kinhtedothi.vn

Bạn đang xem chuyên mục Chinh sach quy hoach Bat Dong San ở QOV.VN

Tìm hiểu thêm về can ho chung cu cho thue gia re ở TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339