Thẩm định việc đội vốn hơn 52.000 tỷ tại hai dự án đường sắt đô thị Tp.HCM

Thường trực Chính phủ sẽ họp để tham khảo thông qua, trình Quốc hội trước ngày 30/3 tới về việc đội vốn của hai dự án…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ đạo liên quan đến việc triển khai và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường sắt thành phố Tp.HCM, tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành – Tham Lương.

Theo đây, Thủ tướng đề nghị UBND Tp.HCM khẩn trương có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án trên để tổ chức thẩm định. Giao Bộ Giao thông Vận tải rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, trình Chính phủ trước ngày 20/3/2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải thi công phương án nguồn vốn thực hiện dự án, huy động tối đa một số nguồn vốn hợp pháp theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ để trình Quốc hội theo quy định.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Giao thông Vận tải và dự thảo Báo cáo của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự tính, Văn phòng Chính phủ bố trí họp Thường trực Chính phủ để tham khảo thông qua, trình Quốc hội trước ngày 30/3/2018.

Trước đây, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cả hai dự án đường sắt thành phố nói trên đã đội vốn hơn 52.000 tỷ đồng so có tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt.

Trong đây, tuyến số 1 Bến Thành – Suổi Tiên được UBND Tp.HCM phê duyệt lần đầu vào năm 2007 có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.

Sau đây, dự án được điều chỉnh có tổng mức đầu tư trên 47.000 tỷ đồng. Đến nay, công đoạn chung của dự án đã đạt dao động 50% khối lượng thực hiện (5/6 gói thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt dự toán và ký hợp đồng có nhà thầu trúng thầu để triển khai từ năm 2012). Tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt 26%, vốn vay ODA đạt 38%.

Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương có tổng mức đầu tư là 26.116 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cập nhật, tính toán lại, ở thời điểm tháng 8/2017, tổng mức đầu tư dự tính điều chỉnh là 48.771 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; căn bản đã đi vào hoạt động toàn nhà văn phòng, một số công trình phụ trợ ở depot Tham Lương. Dự án đang trong GĐ đấu thầu tuyển chọn nhà thầu thi công song song có quá trình điều chỉnh dự án.

Thông tin mới nhất về dự án đường sắt thành phố Bến Thành – Suối Tiên

Tìm hiểu thêm https://qov.vn