Hơn 300 triệu USD vốn FDI chảy vào bất động sản trong 2 tháng đầu năm

Tính đến ngày 20/2, cả nước có 411 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư có tổng vốn đăng ký 1,39 tỷ USD, bằng 68,6% so có cộng kỳ năm 2017.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung 2 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% so có cộng kỳ năm 2017.

Có 133 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư có tổng vốn đăng ký tăng thêm 700,3 triệu USD, bằng 92,2% so có cộng kỳ năm 2017.

Cũng trong 2 tháng qua, cả nước có 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có tổng giá trị vốn góp 1,25 tỷ USD, tăng 102,5% so có cộng kỳ 2017. Trong đây có 471 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp có giá trị vốn góp 858,87 triệu USD và 402 lượt góp vốn, mua cổ phần không làm tăng vốn điều lệ có tổng giá trị vốn góp 394,5 triệu USD.

Theo lĩnh vực, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành, trong đây công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực lôi kéo được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài có tổng số vốn đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 54,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực thi công đứng thứ hai có tổng vốn đầu tư 345,4 triệu USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư đăng ký 312,1 triệu USD, chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong số 47 tỉnh thành được nhà đầu tư nước ngoài rót vốn, TP.HCM là địa phương lôi kéo nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất có tổng số vốn đăng ký 1,05 tỷ USD, chiếm 31,27 tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ hai có tổng vốn đăng ký 434 triệu USD, chiếm 12,98% tổng vốn đầu tư. Ninh Thuận đứng thứ ba có tổng số vốn đăng ký 253,9 triệu USD chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ước tính những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so có cộng kỳ năm 2017.

Đánh giá về điều này, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, cho rằng vận hành mua bán, sáp nhập (M&A), mua bán dự án sẽ phát triển mạnh hơn trong năm 2018, góp phần đẩy nhanh việc thực hiện những dự án và sàng lọc phân khúc. Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và nguồn kiều hối vẫn tiếp tục là nguồn lực quan trọng đầu tư vào nền kinh tế và phân khúc bất động sản trong năm 2018.

Cụ thể, sự tham dự của những nhà đầu tư nước ngoài sẽ đem lại 1 nguồn lực phát triển bổ sung, giúp đẩy nhanh Bên cạnh đây quá trình tăng trưởng của Việt Nam so có nếu chỉ có riêng dòng vốn nội địa tham dự. Nền kinh tế sẽ được hưởng lợi thuần túy từ sự hiện diện của 1 dòng vốn lớn.

Bên cạnh đây, việc phân khúc phát triển thành phong phú về thành phần tham dự sẽ hỗ trợ cho sự phát triển để trở thành 1 phân khúc bền vững; sự tham dự của những nhà đầu tư nước ngoại cũng sẽ làm tăng tính tranh giành, cả lĩnh vực bán và phát triển, sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn cho người sử dụng, người mua nhà khi những doanh nghiệp luôn trong sức ép phát triển từ 1 phân khúc lớn.

Từ xu hướng này, buộc nhiều doanh nghiệp địa ốc nội địa phải tích cực tìm kiếm những biện pháp mới, không ngừng cải tiến vận hành kinh doanh và sản phẩm. Việc hợp tác, liên kết có những nhà đầu tư nước ngoài sẽ giảm sức ép lệ thuộc ngân hàng của doanh nghiệp bất động sản.

Tìm hiểu thêm https://qov.vn