Khu dân cư Bắc Phước Kiển: Xác định thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư để thực hiện dự án

Theo Văn phòng UBND TP.HCM, thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp về việc thu hồi đất (phần da beo dao động 6,8% tổng diện tích chưa di dời) dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển – Nhà Bè của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) trong tháng 4/2018, để giao đất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Đây là dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển có diện tích 92ha mà QCG đã từng ký biên bản ghi nhớ có CTCP Đầu tư Sunny Island hồi tháng 10 năm 2016 về việc mua bán dự án này. Ngoài dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển hơn 92ha này thì gần đây QCG còn đang vướng “lùm xùm” liên quan đến mua bán 1 dự án khác cũng ở Phước Kiển, Nhà Bè có diện tích rộng hơn 50ha.

Liên quan đến dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, theo Văn phòng UBND Tp.HCM, trong thời gian chờ chủ trương về pháp lý thu hồi đất của dự án này, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu kỹ việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liến có đất cho một vài trường hợp chưa được cấp giấy.

Trước đây, Tổng Cục Quản lý đất đai, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã có văn bản số 654 ngày 13/4/2018 về việc xác định dự án thu hồi đất gửi Quốc Cường Gia Lai.

Theo đây, Tổng Cục Quản lý đất đai nhận được công văn số 20.03 ngày 20/3/2018 của QCGL về việc xin ý kiến thực hiện pháp lý đưa vào danh mục thu hồi đất của dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Từ đây, cơ quan này đã nêu 1 số ý kiến.

Theo báo cáo của QCGL ở công văn 20.03 và hồ sở gửi kèm theo, dự án Bắc Phước Kiển được UBND huyện Nhà Bè chấp thuận vị trí cho doanh nghiệp thực hiện dự án ở văn bản số 29 ngày 18/1/2018; UBND TP.HCM chấp thuận vị trí và cho phép chủ đầu tư tự thỏa thuận có người sử dụng đất để nhận mua bán, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở công văn số 4943 ngày 4/10/2010 và công văn số số 6296 ngày 7/12/2010.

Tại thời điểm doanh nghiệp được chấp thuận vị trí và cho phép tự thỏa thuận có người sử dụng đất để nhận mua bán, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (theo Khoản 2 Điều 34 Nghị định 84 ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai).

UBND TP.HCM có công văn số 7828 ngày 10/12/2015 công nhận doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án Đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển và chọn lọc số 4085 ngày 1/8/2017 chấp thuận đầu tư dự án có tổng tổng diện tích đất 91,69ha.

Dự án được chấp thuận có mục tiêu đầu tư thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Bắc Phước Kiển, chắc chắn kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật của huyện Nhà Bè; trong cơ cấu sử dụng đất có đầy đủ một vài nhóm đất nhà ở, đất thi công một vài công trình hạ tầng xã hội… Hiện nay, doanh nghiệp đã thỏa thuận được dao động 85,4ha đạt dao động 93,2% tổng tổng diện tích đất dự án.

“Căn cứ vào tình hình thực ở và đối chiếu một vài quy định hiện hành thì dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, Nhà Bè của doanh nghiệp là khu thành phố mới thuộc trường hợp được UBND TP.HCM tổng hợp vào danh mục dự án cần thu hồi đất trình HĐND thành phố thông qua. Trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối có chủ đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai”, văn bản gửi QCGL nêu.

Theo đây, Tổng Cục Quản lý đất đai yêu cầu doanh nghiệp điện thoại có Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM để giải quyết theo quy định.

Trước đây, liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án Bắc Phước Kiển, phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có chỉ đạo UBND huyện Nhà Bè cần khẩn trương đã đi vào hoạt động việc kiểm tra, rà soát, thống kê, phân loại pháp lý sử dụng đất của một vài hộ đang sinh sống trong phạm vi dự án, để làm cơ sở tham khảo giải quyết, xử lý vi phạm theo đúng quy định.

TP cũng giao UBND huyện Nhà Bè chọn 2-5 trường hợp để tổ chức thực hiện thí điểm quyết an cưỡng chế tháo dỡ một vài công trình thi công không phép, làm cơ sở để thực hiện tiếp một vài trường hợp còn lại theo quy định. Phối hợp cộng Quốc Cường Gia Lai thoả thuận bảo vệ ích lợi một vài hộ dân, phối hợp để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối có phần đất còn lại theo quy định khi có đầy đủ pháp lý.

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN