Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 15-19/10

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các công ty niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018…

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các công ty niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018.

* Ngày 15/10/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (mã C47-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với mật độ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với mật độ 15% /cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (mã VMD-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với mật độ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với mật độ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm – Intimex (mã HCC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với mật độ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 19/10/2018, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã VIT-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với mật độ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 19/10/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với mật độ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339