LNST năm 2017 sau kiểm toán của Vingroup đạt 5.655 tỷ đồng, tăng trưởng 27%

Tập đoàn Vingroup vừa mở bán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán có lợi nhuận ròng tăng nhẹ cộng 1 số tài liệu quan trọng phát sinh sau ngày kết thúc niên độ.

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa mở bán kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán bởi doanh nghiệp kiểm toán E&Y. Theo đây, doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong năm 2017 là 89.350 tỷ đồng, tăng 55,1% so có năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.655 tỷ đồng, tăng lần lượt 35,3% và 26,8% so có năm 2016. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông doanh nghiệp mẹ đạt 4.462 tỷ đồng – tăng 215 tỷ đồng so có số liệu trước kiểm toán.

Vingroup cho biết doanh thu mua bán BĐS năm 2017 đạt 62.482 tỷ đồng, tăng 25.186 tỷ đồng, tương đương 67,5% so có năm trước nhờ một số dự án lớn như: Times city Park Hill, Vinhomes Gardenia, Vinhomes Central Park, Vinhomes Riverside – The Harmony, Biệt thự biển Vinpearl Phú Quốc, Vinpearl Nha Trang được đã đi vào làm việc và bàn giao cho bạn.

Doanh thu mảng dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng và vui chơi vui chơi đạt 5.455 tỷ đồng, tăng 28,2% so có năm trước có lượt khách du lịch trong và ngoài nước nghỉ dưỡng ở một số đô thị nơi Vinpearl hiện diện tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong năm 2017, doanh thu một số mảng làm việc bán lẻ; cho thuê BĐS đầu tư; giáo dục và y tế đều duy trì tốc độ tăng trưởng tốt so có năm trước có mật độ tăng từ 32,7% đến 69,5%.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, tổng tài sản Vingroup đạt 213.792 tỷ đồng, tăng 16,5% so có cuối năm 2016; vốn chủ có đạt 52.557 tỷ đồng.

Báo cáo của Vingroup cũng cho biết, ở thời điểm sau ngày kết thúc niên độ 31/12/2017 đến khi phát hành báo cáo kiểm toán, tập đoàn này đã có khá nhiều một số sự kiện quan trọng liên quan đến mua lại, tái cấu trúc một số doanh nghiệp thành viên như Vinhomes, Vinpearl, Vincommerce…

Báo cáo hợp nhất kiểm toán

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN