‘Ôm’ tiền đầu tư đất Phú Quốc, nhà đầu tư nên biết điều này

UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị tạm dừng cho phép một vài làm việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc kể từ ngày 15/5/2018…

Thận trọng có “dự án ma” thời sốt đất
Thủ tướng: Truy trách nhiệm Chủ tịch tỉnh nếu để ‘cò đất’ lộng hành ở đặc khu
Thổi giá đất ‘bỏng tay’ ở đặc khu, Bộ Xây dựng vào cuộc

Ngày 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã ký văn bản số 651/UBND – KTCN gửi Sở TN-MT, UBND huyện Phú Quốc, BQL khu kinh tế Phú Quốc về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Nội dung công văn nêu rõ: Thời gian vừa qua, tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn biến phức tạp, nhất là hiện trạng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng, tự ý phân lô, tách thửa, tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất, san lấp, thi công trái phép diễn ra phổ biến và hiện trạng đầu cơ gây sốt đất tăng giá đột biến để trục lợi diễn biến khó lường, gây gặp khó cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và ảnh hưởng lớn đến quy hoạch tổng thể phát triển huyện đảo Phú Quốc nhất là từ khi có chủ trương thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù Phú Quốc.

đặc khu kinh tế,đặc khu,đặc khu Phú Quốc,đất nền,sốt đất
Cơn sốt đất ở Phú Quốc gần đây đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Để chấn chỉnh hiện trạng nêu trên, UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị một vài sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tiếp tục tăng cường, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và một vài chỉ thị của UBND tỉnh Kiên Giang về công tác tăng cường quản lý đất đai, khoán sản, môi trường, thi công…

Ngoài ra, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo một vài ngành, UBND huyện Phú Quốc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai tới một vài tổ chức, cá nhân để mọi người hiểu rõ và thực hiện đúng quy định pháp luật, không để kẻ xấu dụ dỗ, lừa gạt chuyển nhượng, chuyển nhượng đất trái quy định pháp luật.

Để ngăn chặn hiện trạng chuyển nhượng đất, thi công trái phép, UBND tỉnh đề nghị một vài sở ngành liên quan, UBND huyện Phú Quốc tạm dừng cho phép một vài làm việc phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc kể từ ngày 15/5/2018 cho đến khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù có hiệu lực và quy hoạch chung thi công đảo Phú Quốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chính thức.

Đối có các trường hợp cấp bách, cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị một vài sở, ngành, UBND huyện Phú Quốc báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh tham khảo.

Trước đây, vào ngày 2/5, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng có văn bản gửi Phòng TN-MT huyện Phú Quốc về việc tạm ngưng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối có một vài trường hợp phân lô, tách thửa quy mô dưới 500m2. Hiện nay hiện trạng chuyển nhượng, chuyển nhượng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc đã có dấu hiệu giảm nhiệt.

Nhật Minh

Bạn đang xem chuyên mục Blog Qov.vn ở QOV.VN