Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc lấn biển Nha Trang

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh về 1 số dự án đầu tư thi công thuộc khu vực đô thị Nha Trang có vận hành lấn biển, ảnh hưởng đến Vịnh Nha Trang.

Trong thời gian qua, 1 số báo có bài viết phản ánh hiện trạng nhiều dự án đầu tư thi công san lấp lấn biển, ảnh hưởng phong cảnh Vịnh Nha Trang. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và nghiêm trọng nhưng việc xử lý vi phạm chưa triệt để nên 1 số công trình vi phạm vẫn tồn tại.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của báo chí, có giải pháp xử lý nghiêm 1 số vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2018.

Tìm hiểu thêm https://qov.vn