“Room” tại Vinaconex còn 0%: Nhà đầu tư ngoại phải làm gì?

Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán và Vinaconex sẽ giải quyết câu chuyện về room của VCG như thế nào để chắc chắn mật độ 0% này?…

Khi mật độ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (mã chứng khoán VCG- HNX) là 0% thì các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu (gần 11%) có buộc phải bán ra hay không? Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán và Vinaconex sẽ giải quyết câu chuyện về room của VCG như thế nào để chắc chắn mật độ 0% này?

Trả lời VnEconomy vào sáng ngày 13/11, bà Tạ Thanh Bình, Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường – Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết thêm: GĐ này, VCG đã có sở hữu nước ngoài thực tại là gần 11%. Vì sở hữu thực tại của nhà đầu tư nước ngoài đã cao hơn so với mức quy định của pháp luật, bởi thế Công ty phải bảo đảm không làm tăng tiếp sở hữu này bằng cách nhà đầu tư nước ngoài không được tiếp tục mua vào.

“Điều này được tiến hành căn cứ theo quy định tại khoản 4 điều 11 Thông tư 123/2015/TT-BTC”, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường giải đáp thêm. Trường hợp thay cho đổi quy đinh pháp luật dẫn tới công ty đại chúng có mật độ sở hữu nước ngoài thực tại vượt mức tối đa quy định, Công ty phải bảo đảm không làm tăng mật độ sở hữu nước ngoài tại công ty.

Theo mở bán tin tức trên bảng điện tử của sàn Hà Nội, tính đến thời điêm ngày 30/10/2018 thì room nhà đầu tư nước ngoài của VCG nhưng vẫn còn 168.395.551 cổ phần tương đồng 38,12%. Room này được tính trên cơ sở mật độ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được phép trừ đi số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu (10,88%).

Giải thích thêm về room của VCG nhưng vẫn chưa bị khoá khi mật độ sở hữu nước ngoài tối đa được xác định là 0%, bà Bình cho biết thêm: Vinaconex được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào tháng 9/2008 với mã chứng khoán VCG. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại VCG thay cho đổi song song với thay cho đổi của quy định của pháp luật, chia làm hai GĐ.

Giai đoạn 1: trước lúc Nghị định 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1/9/2015), mật độ sở hữu nước ngoài tại VCG là 49%. Cụ thể: tại thời điểm VCG lên niêm yết, mật độ sở hữu nước ngoài được điều chỉnh theo điểm a Điều 1 Quyết định 238/2005/QĐ-TTg về mật độ tham dự của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam: Tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch của một tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Tiếp đó Quyết định 55/2009/QĐ-TTg thay cho thế Quyết định 238 cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua, bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu của công ty cổ phần đại chúng (khoản 1 Điều 2).

Giai đoạn 2: sau khi Nghị định 60/2015/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 1/9/2015). Theo Điều 2a Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, room tại công ty đại chúng thực hiện theo Điều ước quốc tế và pháp luật chuyên ngành. Trường hợp công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về mật độ sở hữu nước ngoài, thì mật độ sở hữu nước ngoài không vượt trên mức cho phép thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về mật độ sở hữu nước ngoài.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 123/2015/TT-BTC, công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và mật độ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty. Danh mục về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; mật độ sở hữu nước ngoài đối với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh (nếu có) thực hiện theo Điều ước quốc tế, quy định pháp luật đầu tư, pháp luật công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tuy nhiên, Thông tư 123/2015/TT-BTC không quy định chính xác thời hạn công ty phải xác định mật độ sở hữu nước ngoài tối đa.

Do đó, tương tự VCG, các công ty đại chúng chưa xác định mật độ sở hữu nước ngoài tối đa theo ngành nghề kinh doanh nhưng vẫn được VSD chốt sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 49% (như GĐ trước đây).

“Do cổ đông SCIC và Viettel muốn thoái vốn tại VCG nên mới đây, VCG đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán chỉ dẫn chốt mật độ sở hữu nước ngoài trước lúc SCIC thực hiện thoái vốn, nhằm chắc chắn quy định về mật độ sở hữu nước ngoài. Cơ sở để thực hiện chốt room phải căn cứ trên mật độ sở hữu nước ngoài tối đa của VCG theo quy định tại Nghị định 60. Dựa trên tin tức của VCG về sở hữu nước ngoài tối đa là 0% (do có ngành bán buôn thuốc lá và bán xăng dầu), Ủy ban Chứng khoán đã có công văn xác nhận mật độ sở hữu nước ngoài tối đa tại VCG là 0%”, bà Tạ Thanh Bình giải đáp thêm.

Ngay sau khi nhận được tin tức về mật độ sở hữu nước ngoài tối đa tại VCG là 0%, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cập nhật mật độ sở hữu nước ngoài của VCG trên hệ thống để nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trong công văn số 1916/2018/CV-PC gửi UBCKNN tin tức về mật độ sở hữu nước ngoài tối đa tại VCG ngày 5/11/2018, Tổng giám đốc Đỗ Trọng Quỳnh cho biết thêm trong số 26 mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Vinaconex theo Giấy chứng nhận đăng ký công ty CTCP đăng ký thay cho đổi lần thứ 8 ngày 23/10/2015 còn có 2 ngành nghề bị giới hạn sở hữu nước ngoài ở mức 0% và 5 ngành nghề chưa xác định được mật độ sở hữu nước ngoài.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

0913.756.339