Tài sản của Hưng Thịnh Incons đang “chạy” đi đâu?

Một đa số tài sản của Hưng Thịnh Incons đang nằm ở Hưng Thịnh Corp, điều gì dẫn đến điều này?…

Gần 30% tài sản của Hưng Thịnh Incons hợp nhất/Hưng Thịnh Incons mẹ nằm ở Hưng Thịnh Corp dưới bề ngoài là khoản phải thu quý khách, trả trước người bán và phải thu khác, chưa bao gồm giá trị xây dựng công trình Hưng Thịnh Incons đang xây dựng cho Hưng Thịnh Corp, tính đến cuối quý 3/2018.

Điều này đặt ra nghi vấn khả năng tài sản của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN) đang bị thổi phồng hay Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) – với tư cách là cổ đông kiểm soát, đang “giữ hộ” của Hưng Thịnh Incons?

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 hợp nhất của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (mã HTN) cho thấy, năm 2016, chỉ tính riêng khoản Hưng Thinh Incons cho Hưng Thịnh Corp và các thành viên vay ngắn hạn và tạm ứng trước cho Hưng Thịnh Corp đã hơn 1.000 tỷ đồng, chỉ chiếm 63% tổng tài sản của HTN.

Từ năm 2017 đến thời điểm cuối quý 3/2018, Hưng Thịnh Corp và các thành viên của mình không còn vay của Hưng Thịnh Incons, nhưng một đa số tài sản của Hưng Thịnh Incons đang nằm ở Hưng Thịnh Corp.

Cụ thể, trên báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 30/09/2018, chỉ tính riêng 3 khoản phải thu quý khách, trả trước cho người bán và phải thu khác của Hưng Thịnh Incons liên quan Hưng Thịnh Corp là 1.076 tỷ đồng, bằng 27,6% tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons.

Đối với báo cáo tài chính doanh nghiệp mẹ, tại ngày 30/09/2018, HTN có khoản phải thu Hưng Thịnh Corp gần 731 tỷ đồng, chỉ chiếm 29% tổng tài sản.

Ngoài các khoản nói trên, tài sản của HTN còn có gần 560 tỷ đồng giá thành sản xuất dở dang ở HTN mẹ và HTN hợp nhất được thuyết minh là giá thành xây dựng các công trình dở dang. Được biết, đây là các công trình do Hưng Thịnh Corp làm chủ đầu tư và HTN làm tổng thầu xây dựng. Nếu tính cả khoản hàng tồn kho nói trên, hơn 50% tài sản của HTN mẹ đang nằm ở Hưng Thịnh Corp.

Ở chiều ngược lại, HTN hợp nhất và HTN mẹ có các khoản phải trả liên quan Hưng Thịnh Corp lần lượt hơn 600 tỷ đồng và gần 470 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa, HTN đang bị Hưng Thịnh Corp “chỉ chiếm dụng” vốn dao động 1.000 tỷ đồng đối với HTN hợp nhất và dao động 800 tỷ đồng HTN mẹ. Trong khi đó, HTN đang phải vay bank ngắn và dài hạn gần 500 tỷ đồng đối với doanh nghiệp mẹ và 870 tỷ đồng đối với hợp nhất.

Dĩ nhiên, với đặc thù tổng thầu tất cả các công trình dự án BĐS BĐS đầu tư bởi Hưng Thịnh Corp, Hưng Thịnh Incons gặp rủi ro nhất định khi doanh thu chủ yếu đến từ hợp đồng tổng thầu công trình của Hưng Thịnh Corp.

Nhưng, đa số tài sản của Hưng Thịnh Incons nằm ở Hưng Thịnh Corp đã tăng rủi ro tài chính nhiều hơn cho Hưng Thịnh Incons và Hưng Thịnh Incons đang gánh một phần tài chính cho Hưng Thịnh Corp.

Lưu ý rằng, Hưng Thịnh Corp và Hưng Thịnh Land đang nắm giữ lần lượt 25% và 24% vốn điều lệ của Hưng Thịnh Incons. Ngoài ra, 16,8% vốn của Hưng Thịnh Incons được nắm giữ với ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (thuộc Hưng Thịnh Corp). Như vậy, hơn 34% vốn còn lại của HTN thuộc về các cổ đông không kiểm soát.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339