Từ ngày 15/4/2018, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ

Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP Chính phủ vừa ban hành quy định về bảo hiểm cháy, nổ ép buộc, từ 15/4/2018 trọn vẹn nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ ép buộc ở các công ty kinh công ty vụ bảo hiểm cháy, nổ.

Theo Nghị định này, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ như nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ từ 5 tầng trở lên; nhà trẻ, trường mẫu giáo có từ 100 cháu trở lên; cửa hàng xăng dầu có từ 1 cột bơm trở lên… đều phải mua bảo hiểm cháy, nổ ép buộc ở các công ty kinh công ty vụ bảo hiểm cháy, nổ.

Nghị định quy định đối tượng bảo hiểm cháy, nổ ép buộc là trọn vẹn tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, gồm: Nhà, công trình và các tài sản gắn liền có nhà, công trình, máy móc, thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư. Đây sẽ là các đối tượng được công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường bảo hiểm khi bị thiệt hại do xảy ra cháy, nổ.

Nghị định cũng nêu rõ công ty bảo hiểm có quyền từ chối phân phối bảo hiểm cháy, nổ ép buộc trong các trường hợp sau: Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy, nổ ép buộc. Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vận hành do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy…

Về mức phí bảo hiểm, đối có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản ở 1 vị trí dưới 1.000 tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân có mật độ phí bảo hiểm quy định ở nghị định.

Trên cơ sở mức phí bảo hiểm quy định, công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận tăng mức phí bảo hiểm ứng dụng đối có từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở và theo quy định pháp luật.

Đối có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản ở 1 vị trí từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật. Điều này dựa trên cơ sở được công ty nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Theo Nghị định, số tiền bồi thường bảo hiểm có tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đấy trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm theo quy định. Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ các quy định dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy nổ.

Phía bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường có các khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định ở Bộ luật hình sự.

Riêng các trường hợp dưới đấy sẽ không được nhận bồi thường cháy, nổ: Động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của môi trường xung quanh; thiệt hại do các biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra;

Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo chọn lọc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ; nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ; máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá sức ép, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ lý do nào, kể cả do sét đánh; thiệt hại đối có dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính; thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy có mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai…”

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN