VCSC sắp bán cổ phiếu quỹ cho nhân viên với giá bằng 1/5 giá thị trường

VCSC sẽ phân phối 23.500 cổ phiếu VCI đang nắm giữ có mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu và số cổ phiếu chào phân phối này sẽ không bị hạn chế mua phân phối…

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC (mã VCI-HOSE) vừa mở phân phối Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phân phối cổ phiếu quỹ đã được Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 16/4/2018 vừa qua.

Đồng thời, ủy quyền cho Tổng giám đốc doanh nghiệp áp dụng những thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành theo đúng quy định.

Cụ thể, VCSC sẽ phân phối 23.500 cổ phiếu VCI đang nắm giữ có mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú tâm là số cổ phiếu chào phân phối này sẽ không bị hạn chế mua phân phối. Tổng giám đốc được giao phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên chào phân phối.

Như vậy, có việc không bị hạn chế mua phân phối, cán bộ công nhân viên ở VCSC có thể phân phối ra số cổ phiếu quỹ nhận được ngay sau khi mua vào.

Theo dữ liệu trên HOSE, đóng cửa ngày 14/5, giá cổ phiếu VCI đang được chuyển nhượng trên phân khúc có mức giá 101.500 đồng, cao gấp hơn 5 lần so có mức giá cổ phiếu quỹ VCSC sẽ phân phối cho cán bộ công nhân viên.

Năm 2018, doanh nghiệp chuẩn bị tổng doanh thu đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 11,6% so có thực hiện năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.011 tỷ đồng, tăng 25,91% so có năm 2017 và cổ tức chuẩn bị là 1.500 đồng/cổ phần.

Bạn đang xem chuyên mục Chung Khoan ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339