Việt Nam có ngân hàng lớn đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel 2

Vietcombank chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tiến hành quy định Basel 2 sớm một năm…

Ngày 28/11/2018, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tiến hành Thông tư 41 sớm một năm so với thời hạn hiệu lực, để trở thành ngân danh tiếng tiên của Việt Nam cung cấp quy định Basel 2.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu là bank quản trị rủi ro tốt nhất, từ năm 2014, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã chỉ đạo triển khai dự án bất động sản phân tích chênh lệch giữa đề nghị của Basel 2 với thực trạng của bank.

Trên cơ sở đó, Vietcombank đã đưa ra công đoạn thực hiện Basel 2 với tổng cộng 82 sáng kiến nhằm cung cấp Basel 2 theo biện pháp tiêu chuẩn vào năm 2018; và cung cấp biện pháp nâng cao vào năm 2019.

Để triển khai chương trình Basel 2 chắc chắn chất lượng, Hội đồng Quản trị Vietcombank đã chỉ đạo thành lập bộ máy triển khai nghiêm ngặt, bao gồm Hội đồng Quản trị, ban triển khai chương trình với Tổng giám đốc là trưởng ban và các nhóm triển khai do các thành viên ban lãnh đạo phụ trách trực tiếp.

Định kỳ hàng tháng, ban triển khai chương trình Basel 2 của Vietcombank họp để phân tích công đoạn triển khai, giải quyết các vấn đề dẫn đến, vướng mắc. Hàng quý, Hội đồng Quản trị họp để chỉ đạo định hướng, chắc chắn chất lượng triển khai thích hợp với chiến lược của bank.

Chương trình Basel 2 có phạm vi sâu rộng, với sự tham dự của trên 160 nhân sự đến từ trụ sở chính và các chi nhánh. Kết quả triển khai 82 sáng kiến theo công đoạn đến nay đã giúp Vietcombank đủ điều kiện cung cấp Basel 2 theo biện pháp tiêu chuẩn.

Đồng thời, Vietcombank cũng đã căn bản đã đi vào hoạt động các điều kiện quan trọng cho việc tiến hành Basel 2 theo biện pháp nâng cao như mục tiêu đã định.

Về cơ cấu tổ chức và quản trị rủi ro, Vietcombank đã kiện toàn mô hình tổ chức và quản trị rủi ro thích hợp với các quy định quốc tế, chắc chắn nguyên tắc ba tuyến bảo vệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN.

Về hệ thống quy định, chính sách bán hàng, nhiều văn bản, quy định đã được rà soát, ban hành để chắc chắn thích hợp, cập nhật theo các đề nghị quản trị của Basel 2 cũng như định hướng của Ngân hàng Nhà nước.

Về công cụ đo lường rủi ro theo thông lệ quốc tế, Vietcombank xây đầy đủ hệ thống các mô hình lượng hóa rủi ro với mật độ bao phủ gần như toàn bộ danh mục của bank.

Về chất lượng dữ liệu, Vietcombank đã ban hành và triển khai chính sách bán hàng quản trị dữ liệu để nâng cao chất lượng cũng như tính đầy đủ của dữ liệu phục vụ cho chương trình tính mật độ an ninh vốn và tin tức quản lý.

Đại diện Vietcombank cho thấy, chương trình Basel 2 đã giúp bank tiếp tục nâng cao văn hóa truyền thống quản trị và kiểm soát rủi ro trong toàn hệ thống. Vietcombank đã có các bước điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhằm chắc chắn cân bằng giữa cách tân và phát triển kinh doanh và kiểm soát rủi ro theo hướng phong phú hóa danh mục, tập trung cách tân và phát triển bán lẻ, mở rộng các hoạt động phi tín dụng…

Ngày 28/11/2018, Ngân hàng Nhà nước đã chọn lọc công nhận Vietcombank cung cấp quy định Basel 2 theo Thông tư 41 sớm một năm so với quy định, đánh dấu một bước thành công quan trọng trong công đoạn triển khai Basel 2 của bank này nói riêng cũng như hệ thống bank thương mại Việt Nam nhìn chung.

Kết quả này tiếp tục biểu hiện cam đoan của Vietcombank trong thực hiện mục tiêu trở thành một trong 100 bank lớn nhất Châu Á, một trong 300 tập đoàn bank tài chính lớn nhất địa cầu, được quản trị theo các quy định quốc tế tốt nhất.

Basel 2 là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tắc chung và các luật bank của Ủy ban Basel về giám sát bank.

Để có thể triển khai Basel 2 hiệu quả, toàn bộ các bank cần phải xác định lại chiến lược kinh doanh của họ cũng như các rủi ro tiềm ẩn, mà đây cũng là thách thức chung đối với các bank Việt Nam giai đoạn này.

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339