Hà Nội chuẩn bị cải tạo tuyến đường Nguyễn Khoái

UBND TP Hà Nội mới ban hành Công văn số 3039/UBND-ĐT cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo tuyến những con phố Nguyễn Khoái (những con phố mặt đê sông Hồng) trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Công văn nêu rõ, UBND đô thị nhận được Văn bản số 350/HĐND-KTNS ngày 26/6/2018 của Thường trực HĐND đô thị về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo tuyến những con phố Nguyễn Khoái (những con phố mặt đê sông Hồng) trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Theo đây, trọn vẹn nguồn vốn thực hiện dự án là từ nguồn vốn ngân sách quận Hoàng Mai, vì vậy, UBND quận Hoàng Mai trình HĐND quận Hoàng Mai chọn lọc chủ trương đầu tư dự án theo trình tự thủ tục quy định ở Khoản 3, Điều 29 Luật Đầu tư công.

Đồng thời rà soát, chính xác diện tích, nội dung đầu tư, có biện pháp đấu nối, khớp nối đồng bộ, chọn lọc phương tiện, biện pháp kỹ thuật thích hợp, chắc chắn tránh trùng lặp (đặc biệt là những khối lượng đã được Sở Giao thông Vận tải triển khai đầu tư năm 2012 và năm 2015), tiết kiệm và hiệu quả; thỏa thuận bằng văn bản vói Bộ NN&PTNT về diện tích và biện pháp kỹ thuật; lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo phân tích tác động môi trường theo quy định. UBND quận Hoàng Mai cân đối bố trí ngân sách quận thực hiện dự án chắc chắn đúng tiên độ phê duyệt, không để phát sinh nợ đọng thi công căn bản.

Về việc trên, UBND đô thị giao UBND quận Hoàng Mai (chủ đầu tư) khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND đô thị ở văn bản nêu trên; đồng thời chủ động phối hợp nghiêm ngặt có những sở, ngành và đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật có những dự án có liên quan, chắc chắn kỹ thuật, chất lượng, an toàn đê sông Hồng, thực hiện dự án đúng công đoạn, sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, NN&PTNT theo tính năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp, giải đáp UBND quận Hoàng Mai thực hiện và đề xuất, báo cáo UBND đô thị theo quy định…

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN