Vụ 8B Lê Trực: Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xem xét

Chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra tham khảo, điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Dự án số 8B Lê Trực và các sai phạm của Chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội…

Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo quận Ba Đình, các Sở ngành liên quan xử lý dứt điểm GĐ 2 (phá dỡ tầng 18 và 17), phối hợp cung cấp hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra để tham khảo, áp dụng điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Dự án số 8B Lê Trực và các sai phạm của chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nội dung trên được đưa ra tại báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về dự án bất động sản đầu tư xây tại số 8B Lê Trực, quận Đống Đa vừa được Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo cho thấy, sau khi các bước phá dỡ GĐ 1 (tầng 19) đã đi vào hoạt động, mặc dù Ủy ban nhân dân Thành phố đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả thanh toán tạm ứng cho Ủy ban nhân dân quận Ba Đình (thông báo kết luận cuộc họp số 486/TB-Ủy ban nhân dân ngày 16/5/2018, văn bản số 4529/VP-ĐT ngày 15/6/2018), chủ đầu tư đã có văn bản yêu cầu thanh toán (văn bản số 726/TCHC-KT ngày 27/7/2018 và cam đoan với Ủy ban nhân dân quận Ba Đình ngày 22/8/2019) nhưng giai đoạn này, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình nhưng vẫn chưa nhận được số tiền mà chủ đầu tư cam đoan thanh toán hoàn trả (trước đó, sau nhiều lần đôn đốc, ngày 16/6/2016, Công ty May Lê Trực đã chuyển 201,6 triệu đồng cho nhà thầu xây dựng phá dỡ).

Trong khi trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tạm ứng ngân sách để thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Theo đó, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã ký hợp đồng xây dựng phá dỡ GĐ 1 (tầng 19) với nhà thầu là Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc với giá trị gói thầu (khái toán) là 14 tỷ đồng, nhà thầu giám sát xây dựng pháp dỡ là Công ty Cổ phần quản lý xây Quốc tế với giá trị (tạm tính) là 348 triệu đồng và đã tạm ứng ngân sách với số tiền là 7,1 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân phường Điện Biên để tạm ứng 7 tỷ đồng cho nhà thầu xây dựng phá dỡ và 100 triệu đồng cho nhà thầu giải đáp giám sát.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội cũng cho thấy, trong các bước phá dỡ GĐ 1, chủ đầu tư đã liên tục có đơn kêu cứu, kiến nghị, đồng thời có đơn khởi kiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, yêu cầu dừng cưỡng chế phá dỡ công trình làm ảnh hướng đến các bước xử lý vi phạm.

Đến GĐ 2 của việc thực hiện phá dỡ phần vi phạm (tầng 18 và 17), ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần May Lê Trực có văn bản số 726/TCHC-KT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tráng lệ chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị được tự nguyện phá dỡ GĐ 2 tòa nhà và yêu cầu Thành phố không chuyển Cơ quan Công an điều tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo kết luận số 697/TB-Ủy ban nhân dân ngày 10/7/2018.

Mặc dù Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tham khảo yêu cầu của chủ đầu tư, nhưng đến ngày 23/8, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, cho thấy, chủ đầu tư chưa tự nguyện tổ chức thực hiện phá dỡ GĐ 2 mà chỉ cam đoan chịu trách nhiệm tạm ứng kinh phí thiết kế, kinh phí phá dỡ…

Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội cho thấy, sau khi tham khảo báo cáo đề xuất của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Thông báo số 486/TB-Ủy ban nhân dân ngày 16/5/2018 về Kết luận của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố về phương án phá dỡ GĐ 2 và chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Sở Xây dựng xử lý vi phạm theo nguyên tắc “sai đến đâu, xử lý đến đó”; trường hợp công trình vi phạm trật tự xây từ phần mong thì xử lý tất cả công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực.

Sở Xây dựng sau đó đã có báo cáo nêu rõ các nội dung vi phạm về chiều cao các tầng, diện tích sàn các tầng, dao động giật cấp công trình chính xác và đề xuất xử lý tất cả phần vi phạm trật tự xây tại dự án bất động sản trên.

Ủy ban nhân dân Tp. Hà Nội cũng cho thấy, để khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/7/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục tổ chức cuộc họp tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố để tham khảo, tổng hợp các vi phạm trật tự xây, tìm mối điện thoại của Chủ đầu tư tại 3 dự án bất động sản xây công trình tại 8B Lê Trực quận Ba Đình, 102 Trường Chinh quận Đống Đa và 302 Cầu Giấy quận Cầu Giấy (3 dự án bất động sản có đăng ký kinh doanh khác nhau nhưng đều có người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đức Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xử lý theo quy định.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Thông báo số 697/TB-Ủy ban nhân dân ngày 10/7/2018 chỉ đạo: Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa chuyển tất cả hồ sơ vi phạm tại các dự án bất động sản 8B Lê Trực, 102 Trường Chinh và 302 Cầu Giấy cho Công an Thành phố để chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tham khảo, áp dụng điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định;

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình khẩn trương triển khai cưỡng chế Giai đoạn 2 công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực: phá dỡ tầng 18 và 17 của công trình vi phạm; Cục Thuế Hà Nội áp dụng thanh tra việc tuân thủ pháp luật về thuế của Chủ đầu tư tại các dự án bất động sản có liên quan; yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố khẩn trương lập hồ sơ tổng hợp các vi phạm của Chủ đầu tư về quy định phòng cháy và chữa cháy chuyển Công an Thành phố.

“Vi phạm trật tự xây tại số 8B Lê Trực là vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật về xây nghiêm trọng. Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục chỉ đạo quận Ba Đình, các Sở ngành liên quan xử lý dứt điểm GĐ 2 (phá dỡ tầng 18 và 17) của công trình vi phạm tại dự án bất động sản; phối hợp cung cấp hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra để tham khảo, áp dụng điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Dự án số 8B Lê Trực và các sai phạm của Chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội”, báo cáo của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho thấy.

‘Phá bỏ cả tòa nhà 8B Lê Trực’: Sở Xây dựng nói gì?

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN