“Yêu cầu tạm dừng giao dịch đất đai tại Vân Đồn là sai luật”

Đây là quan điểm của TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới nhà đất Việt Nam về việc UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị tạm dừng mọi giao dịch đất đai ở Vân Đồn để ngăn chặn sốt đất.

Mới đấy, trên cổng tài liệu của tỉnh Quảng Ninh có tài liệu: ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo việc tạm dừng giao dịch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Vân Đồn. Theo lãnh đạo Quảng Ninh, động thái này nhằm siết chặt công tác quản lý đất đai và làm rõ 1 số tài liệu về việc “sốt” giá đất ở Vân Đồn, đồng thời, ngăn chặn kịp cơ hộin sốt đất đang càn quyét mạnh mẽ ở đấy.

Tuy nhiên, phân tách về biện pháp này TS. Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới nhà đất Việt Nam cho rằng chưa thích hợp và sai luật.

Cụ thể ông Đính cho biết: “Việc ngăn chặn giao dịch trái pháp luật trên phân khúc là cực kỳ cần thiết và cần sự vào cuộc kiểm soát nghiêm ngặt, quyết liệt của quản lý Nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, chủ chương dừng mọi giao dịch chuyển nhượng nhà đất chờ phê duyệt quy hoạch là sai luật. Bởi luật cho phép bất động sản được biếu, tặng, thừa kế…Nếu cấm mọi giao dịch trên phân khúc là ảnh hưởng đến quyền công dân”.

“Mặt khác, việc cấm giao dịch trong khi phân khúc vẫn có nhu cầu sẽ gây ra những huệ lụy khôn lường cho phân khúc như giao dịch chui, không chắc chắn pháp lý dễ dẫn đến tranh chấp về sau. Bên cạnh đây, cấm giao dịch giao dịch bất động sản sẽ khiến phân khúc đâyng băng, gây hậu quả sẽ rất nặng nề khó bình phục lại trong 1 thời gian dài. Có thể sẽ lan tỏa cả phân khúc bất động sản toàn tỉnh Quảng Ninh”, ông Đính nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đính, quy định trên sẽ làm nản lòng những nhà đầu tư thực sự, chân chính đang tham dự ở địa phương. Thậm chí cả những nhà đầu tư tương lai sẽ quay lưng có phân khúc bất động sản Quảng Ninh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng mục đích đưa Vân Đồn thành đặc khu kinh tế của Chính Phủ.

Để kiểm soát hiện trạng sốt đất ở Vân Đồn Phó chủ tịch Hội Môi giới nhà đất Việt Nam đề suất 5 biện pháp:

Thứ nhất, cần kiểm soát nghiêm ngặt, nghiêm cấm mọi hiện tượng thu mua gom đất, chia nền phân phối trái quy định phát luật. Đặc biệt là đất nông nghiệp và đất rừng….

Thứ hai, mở phân phối tài liệu về chủ trương, chính sách phân phối hàng phát triển kinh tế phát triển hạ tầng giao thông, thành thị, nội dung đang tìm hiểu quy hoạch ở địa phương…

Thứ ba, mở phân phối danh mục những dự án đủ điều kiện phân phối hàng. Và đề nghị những dự án đây phải công khai tài liệu chuyển nhượng trên những trang tin của cơ quan quản lý công dụng địa phương.

Thứ tư, thanh tra chuyên nghành vận hành, phân phối, môi giới bất động sản ở địa phương, những sàn giao dịch bất động sản, những văn phòng nhà đất, môi giới bất động sản nếu không đăng ký kinh doanh, không có chứng chỉ hành nghề thích hợp quy định phát luật phải kiên quyết xử lý theo luật định.

Thứ năm, thực hiện đúng nghị định 117/2015/NĐ – CP về thi công hệ thống tài liệu về nhà ở và phân khúc bất động sản. Để mở phân phối định kỳ, công khai cho những nhà đầu tư hiểu rõ tình hình phân khúc bất động sản địa phương. Trong đây nên rõ hiện trạng phân khúc, xu hướng giao dịch, biến động giá cả, chỉ số giá, chỉ số giao dịch…..

Thứ sáu, giúp phân khúc và những nhà đầu tư có tài liệu cụ thể để đưa ra những chọn lọc đầu tư….

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN