Bảng giá đất quận 12, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019

QOV.VN cập nhật bảng giá đất quận 12, TP. Hồ Chí Minh Từ Năm 2015 đến 2019

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở QUẬN 12

(Ban hành kèm theo quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phạm vi áp dụng

1. Giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố quy định, có thể sử dụng làm căn cứ để:

a) Tính thuế đối với việc có thể sử dụng đất và chuyển quyền có thể sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính tiền có thể sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền có thể sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất;

c) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất khi giao đất không thu tiền có thể sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân;

d) Xác định giá trị quyền có thể sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, quyết định hình thức giao đất có thu tiền có thể sử dụng đất;

đ) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền có thể sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Tính giá trị quyền có thể sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thể sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, quyền lợi quốc gia, quyền lợi công cộng và trở thành kinh tế;

g) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền có thể sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền có thể sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có có thể sử dụng đất không được thấp hơn mức giá quy định.

3. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền có thể sử dụng đất thỏa thuận về giá đất khi không không khó các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền có thể sử dụng đất; góp vốn bằng quyền có thể sử dụng đất.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STTTÊN ĐƯỜNGĐOẠN ĐƯỜNGGIÁ
TỪĐẾN
12345
1BÙI CÔNG TRỪNGTRỌN ĐƯỜNG1,700
2BÙI VĂN NGỮTRỌN ĐƯỜNG2,600
3ĐÌNH GIAO KHẨUTRỌN ĐƯỜNG2,000
4ĐÔNG HƯNG THUẬN 02TRỌN ĐƯỜNG3,400
5HÀ HUY GIÁPCẦU AN LỘCNGÃ TƯ GA5,500
NGÃ TƯ GACẦU PHÚ LONG3,330
6HIỆP THÀNH 13HIỆP THÀNH 39NGÃ BA HIỆP THÀNH 123,000
7HIỆP THÀNH 17HIỆP THÀNH 37VƯỜN ƯƠM CÂY XANH3,200
8HIỆP THÀNH 27NGUYỄN ẢNH THỦHIỆP THÀNH 373,200
9HƯƠNG LỘ 80BTRỌN ĐƯỜNG3,500
10LÊ ĐỨC THỌCẦU TRƯỜNG ĐAINGẢ TƯ TÂN THỚI HIỆP4,400
11LÊ THỊ RIÊNGQUỐC LỘ 1ATHỚI AN 164,800
THỚI AN 16CUỐI ĐƯỜNG3,750
12LÊ VĂN KHƯƠNGNGÃ TƯ TÂN THỚI HIỆPCẦU DỪA4,500
13NGUYỄN ẢNH THỦLÊ VĂN KHƯƠNGTÔ KÝ5,000
TÔ KÝQUỐC LỘ 227,000
14NGUYỄN THÀNH VĨNHTRỌN ĐƯỜNG3,000
15NGUYỄN VĂN QUÁTRỌN ĐƯỜNG5,750
16PHAN VĂN HỚNTRỌN ĐƯỜNG7,400
17QUỐC LỘ 1AGIÁP BÌNH TÂNNGÃ TƯ AN SƯƠNG3,700
NGÃ TƯ AN SƯƠNGVÒNG XOAY QUANG TRUNG3,700
VÒNG XOAY QUANG TRUNGCẦU TÂN THỚI HIỆP3,700
CẦU TÂN THỚI HIỆPNGÃ TƯ GA3,700
NGÃ TƯ GACẦU BÌNH PHƯỚC2,880
18QUỐC LỘ 22NGÃ TƯ AN SƯƠNGNGÃ TƯ TRUNG CHÁNH5,700
19TÂN CHÁNH HIỆP 10TRỌN ĐƯỜNG3,600
20TÂN CHÁNH HIỆP 13TRỌN ĐƯỜNG3,000
21TÂN CHÁNH HIỆP 24TRỌN ĐƯỜNG3,400
22TÂN CHÁNH HIỆP 33 (ĐƯỜNG ĐÔNG BẮC SAU PHẦN MỀM QUANG TRUNGTRỌN ĐƯỜNG3,400
23ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG (TRƯỚC TRUNG TÂM Y TẾ)NGÃ 3 HỒ ĐÀONGUYỄN ẢNH THỦ3,600
24TÂN THỚI HIỆP 10TRỌN ĐƯỜNG3,000
25TÂN THỚI NHẤT 1PHAN VĂN HỚNQUỐC LỘ 1A3,400
26TÂN THỚI NHẤT 2TÂN THỚI NHẤT 1TÂN THỚI NHẤT 53,000
27TÂN THỚI NHẤT 06PHAN VĂN HỚNTÂN THỚI NHẤT 12,800
28TÂN THỚI NHẤT 08TÂN THỚI NHẤT 2PHAN VĂN HỚN3,600
PHAN VĂN HỚNRẠCH CẦU SA3,600
29THẠNH LỘC 30HÀ HUY GIÁPTRẠI CÁ SẤU HOA CÀ2,000
30THẠNH XUÂN 13QUỐC LỘ 1ACỔNG GÒ SAO1,800
31THỚI AN 19LÊ VĂN KHƯƠNGLÊ THỊ RIÊNG3,200
32TÔ KÝ (TỈNH LỘ 15 CŨ)CẦU CHỢ CẦUQUỐC LỘ 1A6,250
33TÔ KÝCẦU VƯỢT QUANG TRUNGNGÃ 3 BẦU4,700
34TÔ NGỌC VÂNCẦU BẾN PHÂNQUỐC LỘ 1A2,750
QUỐC LỘ 1AHÀ HUY GIÁP2,500
35TRUNG MỸ TÂY 13TÔ KÝTUYẾN NƯỚC SẠCH3,800
36TRUNG MỸ TÂY 2AQUỐC LỘ 22TRƯỜNG QUÂN KHU 73,800
37TRUNG MỸ TÂY 9ATRỌN ĐƯỜNG2,400
38TRUNG MỸ TÂY 08NGUYỄN ẢNH THỦNHÀ TƯỞNG NIỆM NGUYỄN AN NINH3,400
39TRƯỜNG CHINHCẦU THAM LƯƠNGNGÃ TƯ AN SƯƠNG8,750
40VƯỜN LÀIQUỐC LỘ 1ACẦU RẠCH GIA2,250
41THẠNH LỘC 15QUÔC LỘ 1ASÔNG SÀI GÒN2,000
42TÂN THỚI HIÊP 07QUÔC LỘ 1AĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG3,400
43TRUNG MỸ TÂY 18ATRỌN ĐƯỜNG2,900
44HIỆP THÀNH 44HIỆP THÀNH 06HIỆP THÀNH 392,400
45HIỆP THÀNH 42NGUYỄN ẢNH THỦĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1.3 HA (BĐH KHU PHỐ 4)2,400
46ĐƯỜNG VÀO KHU TDC 1,3 HANGUYỄN ẢNH THỦHIÊP THÀNH 42 (BĐH KHU PHỐ 4)3,000
47HÀ ĐẶCTRUNG MỸ TÂY 13NGUYỄN ÁNH THỦ3,400
48TÂN CHÁNH HIỆP 25TÂN CHÁNH HIỆP 24TÂN CHÁNH HIỆP 183,000
49TÂN CHÁNH HIỆP 07NGUYỄN ÁNH THỦTÂN CHÁNH HIỆP 033,000
50TÂN CHÁNH HIỆP 03TÂN CHÁNH HIỆP 07TÂN CHÁNH HIỆP 023,000
51TÂN CHÁNH HIỆP 18TÔ KÝTÂN CHÁNH HIỆP 253,400
52TÂN CHÁNH HIỆP 35TÔ KÝTÂN CHÁNH HIỆP 343,400
53TÂN CHÁNH HIỆP 34TÂN CHÁNH HIỆP 35TÂN CHÁNH HIỆP 363,000
54TÂN CHÁNH HIỆP 36TÂN CHÁNH HIỆP 34TÂN CHÁNH HIỆP 333,000
55THỚI AN 32TRỌN ĐƯỜNG3,000
56THỚI AN 16LÊ VĂN KHƯƠNGLÊ THỊ RIÊNG3,000
57THỚI AN 13LÊ VĂN KHƯƠNGLÊ THỊ RIÊNG3,000
58TUYẾN SONG HÀNHTRỌN ĐƯỜNG2,000
59THẠNH LỘC 16NHÁNH RẼ NGÃ TƯ GATHỬA ĐẤT SỐ 162, TỜ 212,000
60TÂN THỚI NHẤT 17TRỌN ĐƯỜNG3,200