Báo cáo nghiên cứu khả thi sân bay Long Thành chưa đạt yêu cầu

Đó là tài liệu từ báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về vận hành chất vấn…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, giai đoạn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Hội đồng thấm định nhà nước 2 dự án quan trọng quốc gia. Một trong số đây là dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về dự án này, Bộ đã có văn bản ngày 17/4/2018 báo cáo Thủ tướng về kết quả thẩm định báo cáo tìm hiểu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đây, hồ sơ dự án chưa đầy đủ, báo cáo tìm hiểu khả thi dự án còn 1 số tồn tại, chưa đủ điều kiện trình Thủ tướng chọn lọc đầu tư dự án.

Hội đồng thẩm định nhà nước đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương bổ sung đầy đủ hồ sơ và tiếp thu một vài ý kiến của Hội đồng thẩm định nhà nước vào Báo cáo tìm hiểu khả thi dự án để đủ điều kiện trình Thủ tướng chọn lọc đầu tư dự án.

Cũng liên quan đến dự án Sân bay Long Thành, phản ánh lên Quốc hội, cử tri Hà Nội đề nghị giám sát nghiêm ngặt việc thực hiện dự án, có biện pháp cụ thể chắc chắn dự án được thực hiện đúng công đoạn.

Còn cử tri An Giang đề nghị Quốc hội kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt, kịp thời việc triển khai dự án này để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, hạn chế lãng phí xảy ra.

Ủy ban Kinh tế trả lời, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia có tổng mức đầu tư lớn, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng Đông Nam bộ nhìn chung và cả nước nói riêng. Việc triển khai dự án ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân. Xác định được tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Quốc hội đã ban hành 3 nghị quyết về nội dung này.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, Quốc hội đã thông qua nghị quyết ngày 25/6/2015 về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nhằm chắc chắn dự án được thực hiện đúng công đoạn cũng như góp phần ổn định cuộc sống cho người dân có đất thu hồi trong vùng dự án, ngày 19/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 38 về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành dự án thành phần. Và ngày 24/11/2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 53 về báo cáo tìm hiểu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái an cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Văn bản trả lời cử tri nêu rõ, một vài nghị quyết của Quốc hội luôn đặt ra nhiệm vụ và đề nghị Chính phủ chỉ đạo công tác thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hiệu quả đầu tư; chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình đầu tư.

Để tăng cường công tác giám sát việc thực hiện dự án, Quốc hội đề nghị Chính phủ hàng năm phải báo cáo tình hình thực hiện, đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, một vài ủy ban của Quốc hội, một vài Đoàn đại biểu Quốc hội và một vài đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

“Ủy ban Kinh tế có công dụng, nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục thực hiện công tác giám sát, góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”, cơ quan trả lời cử tri khẳng định.

Đảm bảo đã đi vào hoạt động thu hồi đất xây sân bay Long Thành trước 2020

Tìm hiểu thêm hệ số sử dụng đất là gì ?

==> Bạn biết gì về một vài quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN