Cư dân Mulberry Lane bầu ban quản trị chung cư

Ngày 8/4, hàng nghìn cư dân ở Cụm chung cư Mulberry Lane đã bầu ra Ban quản trị lần thứ nhất, theo thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

vietnamnet

Hội nghị được tổ chức ở tầng 5 tòa nhà B, C, D có sự tham dự của hơn 1200 cư dân, đạt 75% đại diện chủ có, đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

vietnamnet

Trước đây, cư dân đã được tin tức và cung cấp những văn bản liên quan về Hội nghị để có thời gian nghiên cứu, đâyng góp ý kiến.

vietnamnet

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc dự thảo về những quy chế, đề án để thông qua biểu quyết: Quy chế tổ chức HNNCC lần đầu, Đề án nhân sự Ban quản trị, Số lượng thành viên Ban quản trị (15 người), Quy chế bầu cử Ban quản trị, Dự thảo làm việc của Ban quản trị, Quy chế tổ chức HNNCC thường niên, bất thường, Quy chế thu chi tài chính, Nội quy, quy định Cụm nhà chung cư, Báo cáo tài chính,…

vietnamnet

Hầu hết cư dân đều biểu hiện sự nhất trí cao đối có những văn bản này. Đồng thời, Đoàn chủ tịch cũng tiếp thu 1 số ý kiến đâyng góp của cư dân và sẽ chuyển giao những ý kiến này cho Ban quản trị để tiếp tục kiện toàn những văn bản.

vietnamnet

Tính đến thời điểm bầu cử, đã có 1205 phiếu được phát ra, 1141 phiếu hợp lệ. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu độc lập dưới sự giám sát của những bên, 12 cư dân đã trúng cử vào Ban quản trị. Ngay sau đây, Ban quản trị mới thành lập áp dụng hiệp thương thành công và nhất trí đề cử những Trưởng và Phó ban.

vietnamnet

Trong thời gian tới, Chủ đầu tư – Ban quản lý sẽ áp dụng bàn giao những văn bản, tin tức, báo cáo thu chi chi tiết và tất cả Quỹ bảo trì, Quỹ quản lý chung cư,… cho Ban quản trị. Ban quản trị có năng lực, bí kíp và sự tâm huyết sẽ tiếp tục thi công Mulberry Lane trở thành nơi đáng sống cho hàng nghìn cư dân.

Lệ Thanh

Bạn đang xem chuyên mục Blog Qov.vn ở QOV.VN