Đà Nẵng: Nghiêm cấm thực hiện rao bán nhà ở chưa đủ điều kiện mở bán

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan, chủ đầu tư kinh doanh BDS (bất động sản), cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp tăng tốc hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 9/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ tráng lệ và đã đi vào hoạt động các thủ tục về bán nhà ở hình thành trong mai sau, thủ tục nghiệm thu trước lúc bàn giao nhà. Nghiêm cấm thực hiện rao bán nhà ở hình thành trong mai sau chưa đủ điều kiện mở bán, trái với các quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Phân định phần sở hữu chung, sở hữu riêng giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư, không để xảy ra tranh chấp, khiếu nại khi đưa chung cư vào sử dụng.

Trường hợp bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài, phải chắc chắn các thủ tục, giới hạn số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện tính năng quản lý Nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho Ban quản trị; chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã nơi có nhà chung cư trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức Hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham dự hoặc chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Thông tư số 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý Nhà nước về nhà chung cư; kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị theo Quy chế; không ngừng nghỉ theo dõi, kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế dẫn đến trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn, phối hợp với Sở Xây dựng giải quyết những trường hợp phức tạp kéo dài; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân đô thị xin chủ kiến chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân đô thị giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân đô thị ban hành quyết an cưỡng chế thu hồi chi phí bảo trì phần sở hữu chung trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ, không đúng hạn chi phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu xây, sản xuất, kinh doanh chất liệu xây; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, cách tân và phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Làm sao để né được những “mánh khóe” trong mua bán nhà đất?

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN