Hai đại dự án đường sắt Tp.HCM đội vốn 52.000 tỷ đồng

Đến thời điểm GĐ này, tổng mức đầu tư hai đại dự án đường sắt thành thị Hồ Chí Minh đã tăng thêm ít nhất 52.000 tỷ đồng…

Đó là tài liệu được lưu ý ở buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về tình hình thẩm định dự án đường sắt thành thị thành thị Hồ Chí Minh tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành – Tham Lương.

Dự án đường sắt thành thị thành thị Hồ Chí Minh, tuyến số 1 Bến Thành – Suổi Tiên được UBND Tp.HCM phê duyệt lần đầu vào năm 2007 có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở 1 vài nội dung 1 vàih tân, rà soát, tính toán lại, dự án được điều chỉnh có tổng mức đầu tư trên 47.000 tỷ đồng. Đến nay, công đoạn chung của Dự án đã đạt dao động 50% khối lượng thực hiện (5/6 gói thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt dự toán và ký hợp đồng có nhà thầu trúng thầu để triển khai từ năm 2012). Tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt 26%, vốn vay ODA đạt 38%.

Tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương có tổng mức đầu tư là 26.116 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cập nhật, tính toán lại, ở thời điểm tháng 8/2017, tổng mức đầu tư chuẩn bị điều chỉnh là 48.771 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; căn bản đã đi vào hoạt động toàn nhà văn phòng, 1 vài công trình phụ trợ ở depot Tham Lương. Dự án đang trong GĐ đấu thầu tuyển chọn nhà thầu thi công song song có quá trình điều chỉnh dự án.

Như vậy, đến thời điểm GĐ này, tổng mức đầu tư hai đại dự án đường sắt thành thị Hồ Chí Minh đã tăng thêm ít nhất 52.000 tỷ đồng.

Cả hai dự án GĐ này đều chậm công đoạn và thiếu vốn. Theo chủ trương, quy định hiện hành, 1 vài dự án có tổng mức đầu tư từ 10.000 tỷ đồng phải báo cáo Quốc hội để tham khảo, chọn lọc chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, UBND Tp.HCM chưa có tờ trình chính thức gửi Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến việc điều chỉnh 2 dự án trên, mà chỉ cung cấp 1 vài hồ sơ đã có trước đây; bên cạnh đây 1 số bộ tính năng cũng chưa có ý kiến đâyng góp để Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng tình hình, kết quả thẩm định tổng mức đầu tư dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, chậm nhất ngày 28/2, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có báo cáo Chính phủ các vấn đề căn bản của dự án.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu 1 vài Bộ liên quan, UBND Tp.HCM khẩn trương phối hợp thực hiện, để chậm nhất là 10/3, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo hoàn chỉnh đầy đủ về công tác thẩm định tổng mức đầu tư và 1 vài kiến nghị liên quan.

Thông tin mới nhất về dự án đường sắt thành thị Bến Thành – Suối Tiên

Tìm hiểu thêm https://qov.vn