Sau lệnh siết chặt chuyển nhượng, Phú Quốc tiếp tục cấm cán bộ làm “cò” đất

Huyện ủy Phú Quốc (Kiên Giang) vừa ký ban hành văn bản về việc “tăng cường lãnh đạo thực hiện chỉ đạo của tỉnh về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện”.

Theo đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị một vài cấp ủy đảng; một vài cơ quan ban ngành, mặt trận và một vài đoàn thể tập trung chỉ đạo, quán triệt và thực hiện tốt về việc chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Cùng có đây, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên tham dự làm môi giới mua bán trái phép đất đai, tài nguyên trên địa bàn huyện. Bên cạnh đây, tạm dừng việc cho đi nước ngoài đến hết tháng 9/2018 đối có cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; một vài cán bộ đảng viên chủ chốt một vài xã, thị trấn; cán bộ công chức – viên chức cơ quan có liên quan đến công việc quản lý thành thị, tài nguyên môi trường, quản lý rừng, thanh tra… kể cả một vài bộ phận dịch vụ công của huyện và một vài xã, thị trấn để tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ tốt cho một vài đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương và tỉnh.

Trước đây, để ngăn chặn hiện trạng mua bán đất đai, thi công trái phép, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành văn bản đề nghị một vài sở, ngành liên quan và UBND huyện Phú Quốc tạm dừng ngay việc cho phép một vài vận hành phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc cho đến khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo có hiệu lực và quy hoạch chung thi công đảo Phú Quốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chính thức. Trường hợp cấp bách, cần thiết thì báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh tham khảo.

UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo một vài cơ quan, đơn vị công dụng hữu quan và huyện Phú Quốc tăng cường thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc. Phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho một vài cơ quan, đơn vị công dụng và từng thành viên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các phần việc được giao.

Cùng có đây, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên đảo đi vào nề nếp, ổn định để phát triển kinh tế – xã hội của huyện. Công khai cung cấp tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt để người dân không thực hiện một vài chuyển nhượng đất đai trong khu vực có dự án, khu vực liên quan đến giao khoán trồng rừng và đất đã giao cho tổ chức, cá nhân sử dụng.

Bên cạnh đây, rà soát, xử lý các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất để xảy ra hiện trạng lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, chậm đưa đất vào khai thác; rà soát lại tổng diện tích đất rừng sau khi điều chỉnh quy hoạch do UBND cấp xã quản lý để quản lý nghiêm ngặt hoặc trình cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

Cùng có việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, một vài đơn vị công dụng ngăn chặn, xử lý việc thi công một vài công trình trên đất lấn chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích, buộc đối tượng vi phạm khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương áp dụng kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm một vài trường hợp vi phạm về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc; kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định.

Tiếp tục tăng cường rà soát trình tự, thủ tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện nghiêm quy định đăng ký, cập nhật biến động về sử dụng đất chắc chắn đúng quy định pháp luật về đất đai và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc được phê duyệt.

Theo lãnh đạo tỉnh này, thời gian vừa qua, tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc diễn biến phức tạp, nhất hiện trạng mua bán quyền sử dụng đất trái quy định pháp luật; lấn, chiếm đất rừng; tự ý phân lô, tách thửa; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp, thi công trái phép diễn ra phổ biến, phát sinh nhiều hệ lụy, bất cập.

Tình trạng đầu cơ gây sốt đất, tăng giá đột biến để trục lợi diễn biến khó lường, gây gặp khó cho công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn và ảnh hưởng lớn đến quy hoạch tổng thể phát triển huyện đảo Phú Quốc, nhất là từ khi có chủ trương thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế độc đáo Phú Quốc.

Tìm hiểu thêm hệ số sử dụng đất là gì ?

==> Bạn biết gì về một vài quận Tp Hồ Chí Minh chưa ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN