Thành lập thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thị xã Phú Mỹ được thành lập trên cơ sở trọn vẹn 333,84km2 qui mô môi trường xung quanh và 175.872người của huyện Tân Thành…

Sáng 12/4 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết chấp nhận thành lập thị xã Phú Mỹ và những phường thuộc thị xã này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi thành lập những phường thuộc thị xã thì Phú Mỹ có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường (Phú Mỹ, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước) và 5 xã (Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên).

Chính phủ khẳng định, việc thành lập thị xã Phú Mỹ và những phường thuộc thị xã Phú Mỹ đã bảo đảm 5 điều kiện quy định ở Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Bảo đảm thích hợp có quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện Tân Thành, thích hợp có quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và chương trình phát triển thành thị của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đề án của Chính phủ thì chuẩn bị nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 25.000 tỷ đồng, trong đó một nửa là từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cũng trong phiên họp sáng 12/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Thị trấn này được thành lập trên cơ sở trọn vẹn 16,97 km2 qui mô môi trường xung quanh và 7.204 người của xã Phước Cát 1.

Theo Chính phủ thì việc thành lập thị trấn trên cơ sở nguyên trạng xã Phước Cát 1 nhưng lại lấy tên gọi thị trấn Phước Cát, vì “Phước Cát” là địa danh nguyên thủy trước khi điều chỉnh chia tách thành 2 xã (Phước Cát 1 và Phước Cát 2).

Hơn nữa, địa danh Phước Cát đã được biết đến là nơi giao thương, thảo luận hàng hóa của nhân dân những vùng kế bên như chợ Phước Cát, Hợp tác xã nông nghiệp Phước Cát và chùa Phước Cát có tên trong lịch sử từ lâu đời, đã đi vào tiềm thức của nhân dân trong vùng. Vì vậy, việc đặt tên thị trấn là Phước Cát là thích hợp và đã được 99,98% cử tri dự họp tán thành.

Thông qua Nghị quyết thành lập thành thị Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?
Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN