Cư dân Mulberry Lane háo hức đi bầu ban Quản trị chung cư lần thứ nhất

Ngày 8/4, hàng nghìn cư dân ở Cụm chung cư Mulberry Lane đã bầu ra Ban quản trị lần thứ nhất, theo thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư.

Hội nghị được tổ chức ở tầng 5 tòa nhà B, C, D có sự tham dự của hơn 1200 cư dân, đạt 75% đại diện chủ có, đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

Trước đây, cư dân đã được thông tin và cung cấp 1 vài văn bản liên quan về Hội nghị để có thời gian nghiên cứu, đâyng góp ý kiến.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc dự thảo về 1 vài quy chế, đề án để thông qua biểu quyết: Quy chế tổ chức HNNCC lần đầu, Đề án nhân sự Ban quản trị, Số lượng thành viên Ban quản trị (15 người), Quy chế bầu cử Ban quản trị, Dự thảo làm việc của Ban quản trị, Quy chế tổ chức HNNCC thường niên, bất thường, Quy chế thu chi tài chính, Nội quy, quy định Cụm nhà chung cư, Báo cáo tài chính,…

Hầu hết cư dân đều biểu hiện sự nhất trí cao đối có 1 vài văn bản này. Đồng thời, Đoàn chủ tịch cũng tiếp thu 1 số ý kiến đâyng góp của cư dân và sẽ chuyển giao 1 vài ý kiến này cho Ban quản trị để tiếp tục kiện toàn 1 vài văn bản.

Tính đến thời điểm bầu cử, đã có 1205 phiếu được phát ra, 1141 phiếu hợp lệ. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu độc lập dưới sự giám sát của 1 vài bên, 12 cư dân đã trúng cử vào Ban quản trị. Ngay sau đây, Ban quản trị mới thành lập áp dụng hiệp thương thành công và nhất trí đề cử 1 vài Trưởng và Phó ban.

Như vậy, sau thời gian nỗ lực và phối hợp nghiêm ngặt giữa đại diện cư dân và Chủ đầu tư, Hội nghị Cụm nhà chung cư Mulberry Lane lần thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Chủ đầu tư – Ban quản lý sẽ áp dụng bàn giao 1 vài văn bản, thông tin, báo cáo thu chi chi tiết và tất cả Quỹ bảo trì, Quỹ quản lý chung cư,… cho Ban quản trị giai đoạn này.

Ban quản trị được chọn lọc là các người thành công trong nhiều lĩnh vực của xã hội, có năng lực, bí kíp và sự tâm huyết sẽ để tiếp tục thi công Mulberry Lane trở thành nơi đáng sống cho hàng nghìn cư dân.

Tìm hiểu thêm he so su dung dat la gi ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN