“Một đồng của Nhà nước cũng cần phải được kiểm toán”

Cần làm rõ đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, bổ sung 1 số đơn vị được kiểm toán và phạm vi kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước …

Cho ý kiến ở hội thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước 2015, Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Văn phòng Chính phủ Đinh Dũng Sỹ cho rằng, cần làm rõ đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, cần thiết phải bổ sung 1 số đơn vị được kiểm toán và phạm vi kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước bảo đảm bao quát hết đối tượng kiểm toán theo Hiến pháp, nhất là lĩnh vực kiểm toán thuế, lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, công nghệ tài liệu, đơn vị được hỗ trợ ngân sách Nhà nước.

Không nên có quan điểm năng lực của Kiểm toán đến đâu làm đến đó, mà chúng ta cần kiểm toán đến đâu thì phạm vi vận hành của Kiểm toán Nhà nước đến đó. Có các phạm vi đưa vào Luật có thể chưa thực hiện được ngay nhưng sẽ có tác dụng răn đe.

Mở rộng đối tượng cần kiểm toán

Bàn về nội dung này, PGS.TS Đăng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam khẳng định, không chỉ các tổ chức, cá nhân lương, tập trung, phân bổ, hay sử dụng tài chính Nhà nước, tài sản công mới là đối tượng của kiểm toán mà toàn bộ 1 số cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ có việc tập trung và huy động nguồn lực cho tài chính công, tài sản công đều là đối tượng của Kiểm toán Nhà nước. Chẳng hạn như người nộp thuế, phí, người có nghĩa vụ chi trả, chi trả hàng hóa, dịch vụ công…

“Việc quản lý tài chính công, tài sản công” không chỉ được phân tích ở khâu tổ chức thực hiện, mà quan trọng hơn là kiểm toán ngay từ khâu ban hành chính sách bán hàng, phương thức huy động, khai thác và tập trung nguồn lực cho nhà nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành Kiểm cho rằng, Kiểm toán Nhà nước cần thiết thực hiện việc kiểm toán thu ngân sách (thu thuế) chứ không chỉ thực hiện đối chiếu thuế như giai đoạn này. Trên thực ở, dù có lực lượng thanh tra thuế nhưng đó là thanh tra chuyên ngành nên liệu có chắc chắn khách quan, có bao quát hết 1 số vận hành thu thuế.

Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND đô thị Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai ủng hộ quan điểm đã được 1 số tham luận đưa ra – “Một đồng của Nhà nước cũng cần phải được kiểm toán”, nhất là đối có Hà Nội, đối tượng quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công rất rộng, đặc trưng có rất nhiều công ty nắm giữ nhiều tài sản của Nhà nước.

Trong khi đó, dù đồng tình có quan điểm mở rộng vận hành kiểm toán, song Tiến sỹ Tạ Ngọc Hải – Phó Vụ trưởng Viện Khoa học tổ chức Nhà nước, Bộ Nội Vụ lưu ý, việc mở rộng phạm vi vận hành liên quan đến 1 sốh tân, bổ sung tổ chức, bộ máy cần lưu ý không làm phình bộ máy, nhân sự, nhất là trong bối cảnh tinh giảm biên chế giai đoạn này.

Chưa có quy định về chế tài xử lý vi phạm

Cũng ở hội thảo, Phó tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết, Luật Kiểm toán Nhà nước hiện hành chưa có quy định về chế tài đối có hành vi vi phạm pháp luật Kiểm toán Nhà nước của đơn vị được kiểm toán và của tổ chức, cá nhân có liên quan được phân tích là lý do lớn khiến cho tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán thời gian qua chưa đạt như kỳ vọng.

Ông Vinh dẫn số liệu, năm 2017 có 121 trường hợp không cung cấp tài liệu dẫn tới 1 số Đoàn kiểm toán không thể thực hiện kiểm toán được nội dung theo kế hoạch; nhiều trường hợp chậm cung cấp tài liệu theo yêu cầu.

Trong thực tế theo dõi tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán cho thấy số kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước không được 1 số đơn vị thực hiện còn cao (năm 2015 có 35,7% kiến nghị về tài chính tương ứng số tiền 8.179 tỷ đồng; năm 2016 có 24,4% kiến nghị về tài chính tương ứng số tiền 5.097 tỷ đồng chưa được 1 số đơn vị thực hiện)…làm thất thu ngân sách Nhà nước, giảm hiệu quả vận hành kiểm toán và tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo Phó tổng Thanh Tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, việc chưa có quy định rõ ràng về xử lý vi phạm phạm pháp luật Kiểm toán Nhà nước khiến cho hiệu lực của 1 số kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước bị hạn chế nhiều. Biện pháp chủ yếu giai đoạn này Kiểm toán Nhà nước tiến hành là đôn đốc, nhắc nhở.

Còn ông Đinh Dũng Sỹ cho rằng, cần tìm hiểu để bổ sung các quy định cụ thể về 1 số hành vi vi phạm và 1 số chế tài đối có 1 số hành vi vi phạm trong quá trình, quy trình thực hiện vận hành kiểm toán. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm không nên giao cho Kiểm toán Nhà nước mà dành cho cơ quan có thẩm quyền…

Bạn đang xem chuyên mục Tai Chinh ở QOV.VN