Một số dự án BT tại Hà Nội giá trị “đội” gần gấp ba

Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo Quốc hội về công tác năm 2018…

Qua kiểm toán chọn mẫu 3 dự án địa ốc BT để thực hiện xác định lại giá trị của hợp đồng BT cho thấy, giá trị sau kiểm toán là 1.727,3 tỷ đồng, bằng 39% giá trị hợp đồng BT ban đầu (1.727,3 tỷ đồng/4.421,1 tỷ đồng).

Thông tin này được nêu tại báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2018 của cơ quan này, mới được gửi đến Quốc hội.

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc cho biết thêm, năm 2018 Kiểm toán Nhà nước thực hiện 232 cuộc kiểm toán, đến ngày 30/9 đã triển khai 211/232 cuộc, kết thúc 150 cuộc, xét duyệt 140 dự thảo báo cáo, phát hành 85 báo cáo kiểm toán. Dự kiến đến ngày 10/11/2018, Kiểm toán Nhà nước sẽ kết thúc các cuộc kiểm toán và phát hành các báo cáo thuộc có kế hoạch kiểm toán năm 2018 trước 31/12/2018.

Tổng hợp sơ bộ kết quả xử lý tài chính của 140 báo cáo kiểm toán là 56.009 tỷ đồng (thu về ngân sách 8.385 tỷ đồng, giảm chi 17.555 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 30.069 tỷ đồng), kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay cho thế 41 văn bản nhằm bịt chỗ hổng, tránh thất thoát, lãng phí.

Qua kiểm toán cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được kiểm toán.

Báo cáo cũng nêu một số kết quả nổi trội, như kiểm toán, phân tích việc quản lý, sử dụng vốn ODA GĐ 2015-2017 đã kiến nghị xử lý tài chính 2.651,5 tỷ đồng.

Kiểm toán, phân tích công tác quản lý hoàn thuế giá trị tăng thêm năm 2017 đã kiến nghị xử lý tài chính, thu hồi về ngân sách 96,9 tỷ đồng và kiến nghị khác 1.257,3 tỷ đồng liên quan đến việc hoàn thuế.

Đáng quan tâm là kết quả kiểm toán, phân tích việc thực hiện một số hợp đồng BT thanh toán bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn đô thị Hà Nội. Qua đây Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 1.393 tỷ đồng, đồng thời chỉ rõ nhiều hạn chế, bất cập và sai sót qua thực hiện các hợp đồng BT.

Như, chỉ có 1/12 dự án địa ốc trong GĐ 2013-2017 thực hiện đấu thầu, còn lại 11/12 dự án địa ốc thực hiện theo bề ngoài chỉ định thầu, làm giảm tính tranh đua trong thực hiện dự án địa ốc.

Kiểm toán Nhà nước cũng nêu rõ, cơ chế giao đất ở dự án địa ốc đối ứng của dự án địa ốc BT thực hiện chưa có sự thống nhất; việc triển khai thực hiện các dự án địa ốc còn nhiều thay cho đổi về quy hoạch chi tiết, giá đất không sát với giá thị trường, khu đất đối trừ được giao chỉ định trái Luật Đất đai… tiềm ẩn nguy cơ có thể dẫn đến lãng phí nguồn ngân sách nhà nước .

Qua kiểm toán chọn mẫu 3 dự án địa ốc BT để thực hiện xác định lại giá trị của hợp đồng BT cho thấy, giá trị hợp đồng BT của 3 dự án địa ốc sau kiểm toán là 1.727,3 tỷ đồng, bằng 39% giá trị hợp đồng BT ban đầu (1.727,3 tỷ đồng/4.421,1 tỷ đồng).

Không chỉ ở Hà Nội mà tại Tp.HCM cũng có vấn đề liên quan đến đất đai. Cụ thể, qua kiểm toán, phân tích việc thực hiện các mục tiêu xây và cách tân và phát triển khu công nghệ cao của đô thị này, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ giá cho thuê đất trong khu công nghệ cao chưa tiến hành các biện pháp xác định giá đất theo quy định của Chính phủ. Một số trường hợp cho phép miễn tiền thuê đất không đúng quy định, xác định giá thuê đất thấp hơn bảng giá đất quy định của đô thị.

Ngoài ra, việc cấp phép đầu tư cho một số dự án địa ốc vào khu công nghệ cao không cung cấp tiêu chí về công ty công nghệ cao; chấp thuận một số trường hợp thuê nhà xưởng, văn phòng trong khu công nghệ cao nhưng hoạt động trong lĩnh vực không thuộc lĩnh vực được đầu tư vào khu công nghệ cao.

Kiểm toán cũng phát hiện giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước cho 3 dự án địa ốc không đúng quy định của Chính phủ 38,5 tỷ đồng; giải ngân từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ cách tân và phát triển đô thị cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái an cư với tổng nợ gốc và lãi ngân sách nhà nước phải trả 1.591,9 tỷ đồng không đúng quy định tại nghị định số 99/2003/NĐ-CP.

Bắc Ninh ‘đổi’ hơn 2.600 ha đất lấy 120 dự án địa ốc BT

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN