Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam: Thực hiện các dự án BT theo nhu cầu của địa phương

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản cho thấy về việc đầu tư các dự án nhà ở cơ sở giao thông trên địa bàn theo bề ngoài BT (Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao) là theo nhu cầu tình hình địa phương.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, để kết nối hạ tầng, cách tân và phát triển thành phố mới Điện Nam – Điện Ngọc theo định hướng quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kết nối cơ sở giao thông thông suốt trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại, từ năm 2012 đến nay Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương đầu tư một số dự án nhà ở cấp thiết theo bề ngoài Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT).

Đến nay, có 04 dự án nhà ở BT đang triển khai, gồm: Dự án tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607 thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85; Dự án đường trục chính thành phố mới Điện Nam – Điện Ngọc (ĐT.603 nối dài), lý trình Km2+280 – Km2+926, thị xã Điện Bàn; Dự án Nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành; Dự án Cầu Km0+3017 (cầu Đế Võng) trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại..

Trong đó dự án nhà ở tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, do Ban Quản lý cách tân và phát triển thành phố mới Điện Nam – Điện Ngọc (nay chuyển cho Ủy ban nhân dân TX Điện Bàn) là cơ quan nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện dự án nhà ở. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty cổ phần Bách Đạt An) làm nhà đầu tư.

Dự án được ký kết trên nguyên tắc Nhà nước cân đối các quỹ đất các dự án nhà ở trong Khu thành phố mới Điện Nam – Điện Ngọc với tổng diện tích 105ha. Việc thanh toán dự án nhà ở BT bằng quỹ đất thực hiện theo nguyên tắc ngang giá bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án nhà ở BT và quỹ đất thanh toán. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán lớn hơn giá trị dự án nhà ở BT thì Nhà đầu tư phải nộp phần chênh lệch bằng tiền vào ngân sách Nhà nước.

Tại thời điểm Nhà đầu tư đề xuất vào cuối năm 2014 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vào tháng 9/2015, giá đất trên thị trường giảm theo xu hướng chung của cả nước nên việc cân đối quỹ đất với diện tích nêu trên để giao cho Nhà đầu tư là thích hợp.

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề xuất tại Quyết định số 3907/QD- Ủy ban nhân dân ngày 11/12/2014; phê duyệt báo cáo nghiên cúu khả thi tại Quyết định số 3176/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 04/9/2015; ký kết hợp đồng dự án nhà ở BT vào ngày 26/2/2016; thời gian thực hiện 730 ngày (giai đoạn này được Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn gia hạn thực hiện thêm 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để xây xây công trình).

Theo chọn lọc phê duyệt, dự án nhà ở đầu tư có qui mô chiều dài đường 1.891m, mặt cắt đường rộng 20m; Giá trị hợp đồng BT được ký kết là 69.390.225.000 đồng (không tính giá thành bồi thường, GPMB do ngân sách Nhà nước bố trí thực hiện). Quỹ đất chuẩn bị giao cho nhà đầu tư để thực hiện dự án nhà ở khác thanh toán vốn đầu tư dự án nhà ở BT gồm 06 khu đất, diện tích dao động 105 ha.

Hiện nay, dự án nhà ở đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, lý trình Km2+487,7-Km4+378,85 đang triển khai xây, khối lượng thực hiện đạt 72%, khối lượng còn lại chưa thực hiện được do có vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, đang được Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tiếp tục thực hiện.

Đến thời điểm giai đoạn này, nhà đầu tư và Ban Quản lý cách tân và phát triển thành phố mới Điện Nam – Điện Ngọc đã đề xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường xây phương án giá đất trình Hội đồng thấm định giá đất tỉnh phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất và giao cho Nhà đầu tư 3 khu đất, với tống diện tích đất giao là 47,45ha, số tiền sử dụng đất phải nộp (sau khi trừ giá thành đầu tư hạ tầng, giá thành GPMB và TĐC) là 50,491 tỷ đồng;

Ngoài dự án nhà ở đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cũng cho thấy 3 dự án nhà ở còn lại đang triến khai GPMB và san lấp mặt bằng, địa phương chưa đề xuất phương án giá đất giao cho nhà đầu tư. Các dự án nhà ở này cũng được thực hiện theo đúng quy định và mức giá thích hợp vì thời điểm triển khai dự án nhà ở giá đất ở các khu vực dự án nhà ở thấp gấp nhiều lần so với giai đoạn này.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan rà soát, xác định lại giá đất hiện hành đối với các khu đất còn lại đã thỏa thuận giao cho các nhà đầu tư thực hiện để tạo vốn thanh toán các dự án nhà ở BT. Trường hợp giá trị quỹ đất để thanh toán lớn hơn giá trị dự án nhà ở BT, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn sẽ báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hướng xử lý phần chênh lệch theo hướng giảm diện tích đất giao cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN