Tạm hoãn việc lập chương trình phát triển đô thị TPHCM đến năm 2025

Liên quan việc lập Chương trình cách tân và phát triển thành thị thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thấy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương tạm hoãn việc lập chương trình.

Cụ thể, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, liên quan việc lập Chương trình cách tân và phát triển thành thị thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất chủ trương tạm hoãn việc lập chương trình cho đến khi đồ án Quy hoạch chung thi công thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (thay thế Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6-1-2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thi công thành phố Hồ Chí Minh).

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng dự thảo Công văn cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thời gian lập Chương trình cách tân và phát triển thành thị thành phố Hồ Chí Minh như trên (nêu rõ căn cứ pháp lý thực hiện, tình hình triển khai, lý do tạm hoãn).

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN