TP.HCM chỉ đạo “khẩn” các ngành thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa giao các sở-ngành công dụng sớm giải quyết các gặp khó, vướng mắc của các công ty hoạt động trong lĩnh vực BDS; đồng thời đề xuất giải quyết các điểm nghẽn giai đoạn này của thị trường BDS.

Đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Ủy ban nhân dân TP.HCM sẽ kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương hướng giải quyết.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao giải quyết các vướng mắc, gặp khó trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến sẽ chủ trì họp giao ban hàng quý để tháo gỡ ngay các vướng mắc dẫn đến trong các bước hoạt động.

Mới đây, vô vàn gặp khó về thủ tục, pháp luật quy định đến đầu tư – kinh doanh dự án nhà ở nhà ở được các công ty phản ánh tại cuộc họp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong và các sở, ngành TP.HCM với hơn 200 công ty đầu tư – kinh doanh BDS trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố.

Ngay tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo các sở ngành liên quan giải quyết ngay cho công ty một số những vướng mắc có thể giải quyết ngay. Đồng thời yêu cầu Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Trần Vĩnh Tuyến cùng với Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM giao ban hằng quý với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM để lắng nghe tháo gỡ gặp khó cho công ty.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chỉ dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ công dụng quy hoạch trong đồ án quy hoạch chi tiết thi công mật độ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) được duyệt và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thi công nhà ở theo quy định tầng cao về thi công nhà ở riêng biệt trong khu thành phố đã đi vào hoạt động để giải quyết cấp phép thi công nhà ở riêng biệt thống nhất trên địa bàn TP.HCM.

Quy định này nhằm giải quyết các vướng mắc trong thủ tục thi công và đất đai đối với khu vực quy hoạch công dụng sử dụng đất hỗn hợp và dân cư thi công mới. Ngoài ra, sở Tài nguyên và Môi trường được giao chỉ dẫn Ủy ban nhân dân quận-huyện triển khai thực hiện thủ tục tách thửa đất ở.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kiến trúc chung TP.HCM (Quy chế cấp I); rà soát thực trạng, phân tích mức độ tác động, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân, tính khả thi và sự cần thiết của quy hoạch đất sử dụng hỗn hợp và đất dân cư thi công mới, để đề xuất điều chỉnh quy hoạch hợp lý, chắc chắn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có nhà, quyền sử dụng đất và hài hòa với mục tiêu cách tân và phát triển thành phố bền vững; tố chức lập, thẩm định trình phê duyệt các căn cứ pháp lý về quy hoạch cho công tác cấp giấy phép thi công trên địa bàn TP.HCM…

Lãnh đạo TP.HCM cũng khẳng định rằng những vấn đề thuộc thẩm quyền của TP.HCM sẽ giải quyết ngay.

Cụ thể, về gặp khó để được công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở công ty phải có 100% đất ở hợp pháp, TP.HCM sẽ phân ra các loại, nếu dự án nhà ở đã có 100% đất ở do công ty đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, Sở Xây dựng sẽ giải quyết hồ sơ tham khảo công nhận chủ đầu tư. Các dự án nhà ở chưa phải là 100% đất ở, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thụ lý tham khảo, nếu dự án nhà ở thực hiện bằng ngân sách nhà nước sẽ thực hiện theo quy định đầu tư công.

Về các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, Sở Tai nguyên – Môi trường TP.HCM cho thấy thêm, các dự án nhà ở đã chọn lọc chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở đầu tư trước ngày 1-7-2014, nhưng chủ đầu tư chưa thỏa thuận hết tất cả diện tích đất của người sử dụng đất trong phạm vi dự án nhà ở, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp vào danh mục dự án nhà ở cần thu hồi đất, trình HĐND cùng cấp thông qua, trước lúc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn lọc thu hồi đất đối với diện tích đất chưa thỏa thuận được để giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư.

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN

0913.756.339