7 hành vi có thể bị cấm trong hoạt động sân golf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy chủ kiến góp ý Dự thảo Nghị định về đầu tư thi công và kinh doanh sân golf…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy chủ kiến góp ý Dự thảo Nghị định về đầu tư thi công và kinh doanh sân golf, trong đó nêu rõ về 7 hành vi bị cấm trong hoạt động thi công và đầu tư sân golf.

Đầu tiên là hành vi thi công sân golf khi chưa có chọn lọc chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chưa có báo cáo phân tích tác động môi trường được phê duyệt. Thứ hai là cấm sử dụng đất sân golf không đúng mục đích. Thứ ba là kinh doanh sân golf và các dịch vụ liên quan không cung cấp điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, nghị định này và pháp luật có liên quan.

Thứ tư là hành vi lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép. Thứ năm là cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thứ sáu là không cung cấp tin tức hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Cuối cùng là các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, các loại đất không được sử dụng để thi công sân golf gồm: Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an toàn thuộc quy hoạch, có kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đất rừng môi trường xung quanh thuộc quy hoạch; đất trồng lúa trừ đất trồng lúa một số vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao và cung cấp điều kiện về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Đất quy hoạch thi công khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thành thị.

Không được sử dụng đất thi công sân golf và công trình phụ trợ để thi công nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác. Không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch thi công sân golf đã phê duyệt để thi công nhà ở thương mại.

Thời gian thi công và đưa vào hoạt động Dự án sân golf không được quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được chọn lọc giao đất, cho thuê đất.

Nhà đầu tư phải cam đoan hỗ trợ tái an cư, bố trí việc làm cho người bị thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái an cư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chọn lọc chủ trương đầu tư Dự án sân golf. Thủ tướng Chính phủ chọn lọc chủ trương đầu tư với Dự án sân golf.

Nhà đầu tư chỉ được triển khai sau khi có chọn lọc chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã đi vào hoạt động thủ tục phê duyệt Báo cáo phân tích tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Trước đó, để có cơ sở thi công Dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản yêu cầu các địa phương phân tích chung về tình hình thực hiện các dự án nhà ở sân golf trên địa bàn, trong đó nêu rõ số lượng, qui mô, tổng diện tích đất sử dụng để thi công sân golf. Diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng, đóng góp của các dự án nhà ở cho thu ngân sách, tạo việc làm cho địa phương…

Đồng thời, rà soát, phân tích tình hình thực hiện Quyết định 1946 ngày 26/11/2009 và Chỉ thị số 11 ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ những mặt tích cực, hạn chế, vướng mắc dẫn đến trong các bước thực hiện. Đề xuất định hướng soạn thảo các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf và quản lý nhà nước đối với dự án nhà ở đầu tư thi công và kinh doanh sân golf.

Đấu thầu dự án nhà ở sân golf ‘khủng’ ở TP.HCM

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN