Bà Rịa – Vũng Tàu: 190 dự án đang lập hồ sơ xin giao đất

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án nhà ở có thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh này.

Theo báo cáo, các dự án nhà ở, công trình phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết đa số đều đã và đang triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, số dự án nhà ở, công trình thực hiện xong các thủ tục đất đai (có chọn lọc thu hồi đất, chọn lọc giao đất) theo quy định không nhiều, dẫn đến mật độ thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở, công trình và việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt mật độ không cao.

Cụ thể, ngày 09/12/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án nhà ở cần thu hồi đất để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 473 dự án nhà ở, với diện tích là 3.848,45ha.

Kết quả trong năm 2018, số dự án nhà ở, công trình đã thực hiện thu hồi, đã đi vào hoạt động công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, có chọn lọc thu hồi đất là 98 dự án nhà ở/473 dự án nhà ở(chiếm mật độ 20,72%) với diện tích thu hồi đất 416,36ha/3.848,45ha (chiếm mật độ 10,82%).

Chủ đầu tư đang áp dụng lập hồ sơ xin giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định; số dự án nhà ở, công trình đang thực hiện là 190 dự án nhà ở/473 dự án nhà ở (chiếm mật độ 40,17%) với diện tích 1.569,07ha/3.484,45ha (chiếm mật độ 40,745).

Số dự án nhà ở, công trình chưa triển khai thực hiện hoặc không thực hiện do chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở, thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ… là 185 dự án nhà ở/473 dự án nhà ở (chiếm mật độ 39,11%) với diện tích 1.864,01ha/3.848,45ha (chiếm mật độ 48,44%).

Ngoài ra, số lượng, diện tích các dự án nhà ở, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trong năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 là 283,35ha để thực hiện 99 dự án nhà ở (bao gồm cả hộ gia đình cá nhân).

Kết quả trong năm 2018, số dự án nhà ở, công trình đã thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích (có chọn lọc giao đất) theo quy định là 12 dự án nhà ở/99 dự án nhà ở (chiếm mật độ 11,11%); diện tích đã chuyển mục đích là 16,33ha/283,35ha (chiếm mật độ 5,76%), trong đó chuyển đất rừng phòng hộ là 10,43ha/283,35ha (chiếm mật độ 3,68%) để thực hiện 06 dự án nhà ở, chuyển từ đất trồng lúa 01 vụ là 5,90ha/283,35ha (chiếm mật độ 2,08%) để thực hiện 06 dự án nhà ở.

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, đô thị báo cáo chính xác công đoạn thực hiện có kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2018 của từng dự án nhà ở, trong đó lưu ý nêu rõ nguyên nhân chậm triển khai, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở Tài nguyên Môi trường để Sở tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339