Hà Nội giảm 14 dự án thu hồi đất trong năm 2018

Tại buổi họp chiều 5/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục điều chỉnh những công trình, dự án thu hồi và chuyển đổi sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền.

Theo Tờ trình của UBND TP do Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông trình bày, trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện những dự án đầu tư trên địa bàn TP, cân đối những nguồn lực và khả năng thực hiện; tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP đề xuất điều chỉnh giảm 14 dự án thu hồi đất có quy mô 24,75ha và 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô 17,02ha.

UBND TP cũng đề nghị HĐND TP thông qua bổ sung Danh mục những dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn đô thị Hà Nội năm 2018, cụ thể: 490 dự án thu hồi đất năm 2018, có quy mô là 1.614,64ha. Về chi phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối có dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2018 của HĐND TP.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để những quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo công đoạn đầu tư, chắc chắn bố trí đủ chi phí phần GPMB trong năm 2018; 192 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, có quy mô là 311,76ha.

Trong năm thực hiện, UBND TP sẽ tiếp tục rà soát, phân tích công đoạn triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh đề nghị sử dụng đất để thực hiện những công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua thì UBND TP tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất trước khi chọn lọc thu hồi đất và báo cáo HĐND ở kỳ họp gần nhất.

Với mật độ 100% đại biểu có mặt ở hội trường biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục những công trình, dự án thu hồi đất năm 2018; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn đô thị năm 2018.

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN