Nghịch lý đất Thủ Thiêm đóng thuế thấp hơn quận 7

Theo HoREA, quận 2 có tốc độ đô thị hóa rất cao, được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị đặc trưng là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng khi phân chia khu vực cách tân và phát triển của đô thị thì có một điểm rất bất hợp lý là quận 2 lại xếp vào Khu vực 3, thấp hơn quận 7 được xếp vào Khu vực 2.

Hiệp hội Bất động sản đô thị Hồ Chí Minh (HoREA) cho thấy thêm HoREA đã nhận được Văn bản số 6645/STC-BVG ngày 28/09/2018 của Sở Tài chính lấy chủ kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn đô thị Hồ Chí Minh.

Sau khi nghiên cứu, Hiệp hội cảm thấy có 3 điểm bất cập lớn. Thứ nhất, thực hiện quy định của Luật Đất đai 2013 về việc Chính phủ ban hành “Khung giá đất”, cấp tỉnh căn cứ “Khung giá đất” để ban hành “Bảng giá đất” và được điều chỉnh mức giá tối đa không quá 30% mức giá tối đa trong “Khung giá đất”. “Khung giá đất” và “Bảng giá đất” có niên độ 05 năm.

Hàng năm, cấp tỉnh điều chỉnh các mức giá trong “Bảng giá đất” bằng hệ số điều chỉnh giá đất để chắc chắn nguyên tắc giá đất trong “Bảng giá đất” thích hợp với giá thị trường. Tuy nhiên, do cơ chế xây “Khung giá đất – Bảng giá đất” như quy định trên đây thì chẳng thể nào chắc chắn được nguyên tắc giá đất trong “Bảng giá đất” thích hợp với giá thị trường như quy định của Luật Đất đai.

Giá đất trong “Bảng giá đất” phổ biến chỉ đạt dao động 30-50% giá thị trường mà thôi. Ví dụ: Đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quận 1 có giá tối đa trong “Khung giá đất” là 162 triệu đồng/m2. Thành phố được nâng lên 30% thành mức giá tối đa trong “Bảng giá đất” là 210,6 triệu đồng/m2. Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 15/03/2018 của Ủy ban nhân dân đô thị xác định hệ số điều chỉnh giá đất tiến hành cho năm 2018 là 2,1 lần giá đất do Ủy ban nhân dân đô thị quy định, nên giá đất là 442,26 triệu đồng/m2. Mức giá này nhưng vẫn rất thấp so với giá thị trường lên đến trên 01 tỷ đồng/m2.

Thứ hai, trong những năm cách đây không lâu, quận 2 có tốc độ đô thị hóa rất cao, được đầu tư, cách tân và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng cơ sở giao thông, đặc trưng là khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhưng khi phân chia khu vực cách tân và phát triển của đô thị (Phân chia thành 5 khu vực) thì có một điểm rất bất hợp lý là quận 2 lại xếp vào Khu vực 3, thấp hơn quận 7 được xếp vào Khu vực 2. Điều này chưa chắc chắn nguyên tắc công bằng đối với người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, vì mức nộp ở quận 7 cao hơn quận 2, trong khi điều kiện hạ tầng đô thị của hai quận này là tương đồng với nhau.

Thứ ba, Sở Tài chính đề xuất tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 so với năm 2018 tăng từ 19% đến 30% cao hơn nhiều so với mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 so với năm 2017 chỉ ở mức từ 5%-8,33%. Ví dụ, hệ số điều chỉnh giá đất Khu vực 1 năm 2017 là 2; Năm 2018 là 2,1 (tăng 5% so với năm 2017); Đề xuất năm 2019 là 2,5 (tăng 19% so với năm 2018); Khu vực 5: Năm 2017 là 1.2; Năm 2018 là 1.3 (tăng 8,33% so với năm 2017); Đề xuất năm 2019 là 1,7 (tăng 30% so với năm 2018). Đây cũng là nội dung cần nghiên cứu tham khảo kỹ, bởi lẽ chỉ số tăng giá (CPI) 09 tháng đầu năm 2018 chỉ là 3,57% so với cùng kỳ năm 2017, và cả năm 2018, chỉ số CPI cũng được dự đoán không vượt quá 4%.

Từ nghiên cứu trên đây và để không làm tăng quá nhiều nghĩa vụ tài chính của các cá nhân, hộ gia đình khi thực hiện thủ tục hợp pháp hóa quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở, Hiệp hội kiến nghị Ủy ban nhân dân đô thị và Sở Tài chính, như sau:

Kiến nghị xếp quận 2 vào Khu vực 2, cùng nhóm với quận 7 thì hợp lý hơn và chắc chắn sự công bằng khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Kiến nghị tiếp tục tiến hành mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 cũng tương đồng cách tính mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND, tăng từ 5%-8,33%, vì mức đề xuất tăng từ 19% đến 30% của Sở Tài chính là quá cao và chưa hợp lý.

Về lâu dài, để tăng tính chịu trách nhiệm và chủ động cùa đô thị, Hiệp hội kiến nghị đô thị đề xuất với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 theo hướng Chính phủ không ban hành “Khung giá đất” và giao thẩm quyền cho cấp tỉnh ban hành “Bảng giá đất” có niên độ 05 năm, hàng năm được điều chỉnh bằng hệ số điều chỉnh giá đất để chắc chắn thực hiện đúng nguyên tắc “Giá đất thích hợp với giá thị trường” theo quy định của Luật Đất đai.

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339