Quốc hội quyết định bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh

Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Theo đó, quy hoạch thi công tỉnh được loại bỏ.

86,19% đại biểu tham dự biểu quyết tại Hội trường Quốc hội sáng nay (20/11) đã chấp nhận thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Với luật này, quy hoạch thi công tỉnh chính thức được bãi bỏ.

Quốc hội chọn lọc bỏ quy hoạch thi công tỉnh - Ảnh 1.

Kết quả thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 37 điều liên quan đến quy hoạch.


Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) giải trình, tiếp thu dự án địa ốc luật, ông Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế – cho thấy thêm, về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng (Điều 28), có một số chủ kiến yêu cầu không lập Quy hoạch thi công tỉnh vì nội dung, mức độ chi tiết của Quy hoạch thi công tỉnh trùng với Quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch.

Một số chủ kiến khác yêu cầu cần có Quy hoạch thi công tỉnh với tính chất là quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành để chính xác hóa Quy hoạch tỉnh và là công cụ quan trọng trong quản lý đầu tư thi công trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Hồng Thanh cho hay, cũng có chủ kiến yêu cầu xin chủ kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này. Có chủ kiến cho rằng, việc bỏ nội dung quy hoạch thi công tỉnh đồng nghĩa với việc phải thay đổi lại tất cả hệ thống đồ án quy hoạch thi công tỉnh của Việt Nam được thi công từ trước đến nay.

Quốc hội chọn lọc bỏ quy hoạch thi công tỉnh - Ảnh 2.

Ông Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội


UBTVQH nhận định, do đây là vấn đề mới và còn nhiều chủ kiến khác nhau nên để bảo đảm thận trọng, khách quan, việc gửi xin chủ kiến các đại biểu Quốc hội đã được thực hiện.

Kết quả có 217/469 phiếu (46,26%) chấp nhận phương án 1 (Quy hoạch thi công tỉnh được lập là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để chính xác hóa Quy hoạch tỉnh); 251/469 phiếu (53,51%) chấp nhận phương án 2 (Quy hoạch thi công tỉnh được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp).

Từ kết quả này, UBVQH tiếp thu, chỉnh lý điều khoản này trong luật theo hướng không tiếp tục lập Quy hoạch thi công vùng tỉnh (Quy hoạch thi công tỉnh) mà tích hợp nội dung này vào Quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc thi công luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch.

Các loại quy hoạch khác còn lại trong quy hoạch thi công (thuộc phụ lục 2 của Luật Quy hoạch) như quy hoạch thi công vùng liên huyện, quy hoạch thi công vùng huyện, quy hoạch thi công khu công dụng, quy hoạch thành phố và quy hoạch nông thôn tiếp tục được lập theo quy định của pháp luật về thi công, pháp luật về quy hoạch thành phố để chính xác hóa quy hoạch tỉnh.

Trong GĐ chuyển tiếp, các quy hoạch thi công đã được phê duyệt theo pháp luật về thi công nhưng vẫn được thực hiện cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho thấy thêm, có chủ kiến yêu cầu không nên quy định thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm, nên nghiên cứu quy định ít nhất là 10 năm, có loại 20 năm, 30 năm.

UBTVQH báo cáo: thời kỳ quy hoạch sử dụng đất quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Quy hoạch là 10 năm. Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành chính xác hóa quy hoạch tỉnh nên thời kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện cũng phải thích hợp với thời kỳ của quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch là 10 năm. Do vậy, Ủy ban yêu cầu cho giữ như quy định tại dự thảo Luật./.

Quy hoạch thi công tỉnh ảnh hướng lớn đến sự cách tân và phát triển kinh tế – xã hội Bắc Ninh

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339