Rà soát tình hình sử dụng đất của doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có chỉ thị về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp (DN) do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của DN.

Bộ Xây dựng cho thấy, việc rà soát này nhằm phục vụ công tác bàn giao vốn nhà nước sang trọng doanh nghiệp cổ phần, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các DN có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

Theo đó, đối với các tổng doanh nghiệp đang thi công phương án thoái vốn nhà nước tại tổng doanh nghiệp, thoái vốn của tổng doanh nghiệp đầu tư tại các DN khác, trước hết, Bộ Xây dựng đề nghị Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các tổng doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát hồ sơ cổ phần hóa, hồ sơ bàn giao DNNN sang trọng doanh nghiệp cổ phần, báo cáo tất cả quỹ đất và tình hình quản lý, sử dụng đất của DN, trong đó nêu rõ những gặp khó vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Bên cạnh đó, các tổng doanh nghiệp này phải xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất, quyền thuê đất khi tính giá khởi điểm chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

Đối với các tổng doanh nghiệp đang thực hiện cổ phần hóa, Bộ Xây dựng đề nghị các DN này rà soát tất cả quỹ đất đang quản lý, sử dụng và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Bên cạnh đó, các DNNN này phải đã đi vào hoạt động phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa DN theo quy định của pháp luật đất đai, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển DNNN và doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành doanh nghiệp cổ phần.

Bộ cũng đề nghị các DN này xác định đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị DN cổ phần hóa theo quy định.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, các Hội đồng thành viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại DN phải chịu trách nhiệm về kết quả rà soát này và kết quả rà soát phải được báo cáo về Bộ trước ngày 30/11/2018.

TP.HCM xin hoán đổi nhà, đất đối ứng dự án nhà ở BT

Tìm hiểu thêm bảng giá thue can ho chung cu quan binh thanh Xem ngay

==>mat do xay dung la gi ?
==> Bạn biết gì về cac loai phi can ho chung cu chưa ?
==>bang gia dat quan 2 nghiên cứu ngay ?

Bạn đang xem chuyên mục Bat Dong San ở QOV.VN